Zoeken Contact Menu

Medewerkers Reinaerde testen AR-bril

Medewerkers Reinaerde testen AR-bril

woensdag 11 juli 2018

Zorgmedewerkers van Reinaerde en andere zorginstellingen en studenten experimenteerden in een innovatieve pilot een half jaar lang met Augmented Reality (AR) brillen. Met deze brillen konden zij zelf zorghandelingen doen terwijl ze instructies en feedback kregen. Innovatie speelt in de zorg een steeds grotere rol en Reinaerde wil voorbereid zijn op de toekomst. Een pilot als deze sluit daar, net als de innovatieweek die eerder organiseerden, goed op aan. Innovatie is daarnaast één van de hoofdlijnen in de nieuwe koers die we aan het ontwikkelen zijn.

Zorgmedewerkers en studenten die meededen aan de pilot met de AR bril kregen tijdens de uitvoering van zorghandelingen instructies via een klein schermpje in de AR-bril. Toetsers keken mee via een camera op de bril en gaven feedback. Met de pilot werd getoetst hoe medewerkers en studenten een voorbehouden en risicovolle handeling uitvoeren terwijl ze instructies krijgen via de AR-bril. Dit zijn handelingen (VRH) zijn handelingen die een speciale bekwaamheid vragen van zorgmedewerkers. Belangrijk resultaat van het experiment is dat studenten en medewerkers aangeven meer persoonlijke aandacht te krijgen en daarmee betere feedback. De leermethode brengt verdieping en aandacht voor details. Bovendien geeft het leren met AR een positieve leerervaring. Deelnemers vinden het leuk!

Technische verbeterpunten
Een pilot is natuurlijk ook bedoeld om kinderziektes op te merken en verbeteringen te benoemen. De verbeterpunten gaan vooral over de technische randvoorwaarden en de bril zelf. Deelnemers geven aan het lastig is om de bril in elkaar te zetten en dat de batterij snel leeg is. Daarnaast zijn er vaak storingen door de grote hoeveelheid toegevoegde informatie wanneer er gelopen wordt met de bril. In het vervolg van de toets wordt gewerkt aan de oplossing voor deze technische problemen.

Door wie
Deze innovatieve pilot is gestart op initiatief van het platform Nieuw Leren in de Zorg (Cordaan, Reinaerde, Vitras/ Santé Partners, Vilans, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht), in samenwerking met Zorgpact Midden-Nederland en werkgeversorganisatie UtrechtZorg. Zorgmedewerkers van Reinaerde, Vitras/ Santé Partners en St. Pieters en Bloklands Gasthuis en leerlingen van het ROC Midden Nederland zijn met het gebruik van de bril aan de slag gegaan. Het bureau TWNKLS is gespecialiseerd in AR heeft de pilot technisch ondersteund.

Vervolg
Naar aanleiding van deze resultaten, gaat het platform Nieuw Leren in de Zorg niet alleen door met experimenteren met de huidige toepassing, maar wordt er ook gekeken naar een bredere toepasbaarheid van de techniek. Denk hierbij aan het meekijken op afstand bij (thuis)zorg, wondverzorging, of het ‘even’ laten meekijken door een huisarts of specialist. Hier kunnen ook mantelzorgers of cliënten die zelf handelingen uit moeten voeren profijt van hebben.

Innovatie bij Reinaerde
Er is steeds meer mogelijk. De techniek staat voor niks. Reinaerde wil voorbereid zijn op de toekomst. Daarom speelt in onze nieuwe strategische koers, die voor het eind van dit jaar moet staan, technische en sociale innovatie een belangrijke rol. Het is één van de hoofdlijnen. Daarnaast zijn zijn we druk met de voorbereidingen voor een bijzonder evenement in het najaar. Daar hoor je binnenkort meer over! Houd onze website en social media in de gaten als je niks wilt missen. 

« Terug naar overzicht