Zoeken Contact Menu

Wijzigingswet zorg en dwang is aangenomen

Wijzigingswet zorg en dwang is aangenomen

woensdag 26 juni 2019

Vorige week, op 18 juni heeft de Tweede Kamer de Wijzigingswet zorg en dwang aangenomen. In deze Wijzigingswet is een aantal aanpassingen en toevoegingen gedaan aan de huidige Wet zorg en dwang (Wzd).

Van Wzd-arts naar Wzd-functionaris

De Wzd-arts (vergelijkbaar met de Bopz-arts nu) wordt vervangen door de Wzd-functionaris. Dit betekent dat niet alleen AVG-artsen deze functie kunnen bekleden, maar ook een gz-psycholoog en mogelijk een ortopedagoog-generalist. Dit zijn gedragskundigen met een extra opleiding.

De Wzd-functionaris ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan. Hij of zij is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op het gebied van het verlenen van onvrijwillige zorg.

We gaan bij Reinaerde op zoek naar een passende werkwijze van de wzd-functionaris(sen) zodat het toezicht op de uitvoering van de onvrijwillige zorg goed wordt georganiseerd.

De Wzd gaat op 1 januari 2020 in, met een overgangsjaar

Vanuit verschillende partijen was uitstel van de invoeringsdatum van de Wzd gevraagd. De minister heeft besloten dat de wet op 1 januari in werking treedt, dus geen uitstel, maar dat 2020 een overgangsjaar zal zijn. De minister zal vóór 1 juli de Tweede Kamer laten weten wat dit overgangsjaar concreet zal inhouden.

Dit betekent voor ons bij Reinaerde, dat we door gaan met alle voorbereidingen die we aan het treffen zijn. Denk hierbij aan de voorlichtingsbijeenkomsten die we organiseren, de e-learning die we aan het ontwikkelen zijn, het op orde brengen van systemen zoals Plancare2 en het aanpassen van beleidsstukken die op de werkwijzer staan.

Heb je vragen over de Wet zorg en dwang binnen Reinaerde? Mail dan naar wzd@reinaerde.nl. Ook kun je meer informatie vinden op de website van Reinaerde.

Meer informatie vanuit VWS over de Wzd is hier te vinden: www.dwangindezorg.nl en informatie over het debat over de Wijzigingwet is hier te vinden: https://www.vgn.nl/artikel/27748

 


« Terug naar overzicht