Zoeken Contact Menu

Reinaerde publiceert Jaarverslag over 2016

Reinaerde publiceert Jaarverslag over 2016

dinsdag 30 mei 2017

Mensen met een beperking hebben hun rol in de samenleving versterkt

In 2016 zijn mensen met een beperking zichtbaarder en actiever in hun lokale omgeving geworden. Ook zijn concrete bouwplannen ontwikkeld voor woningen voor mensen met een beperking. Bestuurder Ella van Lingen: “We stimuleren mensen met een ondersteuningsvraag het beste uit zichzelf te halen en hun rol in de samenleving te versterken. Daarom investeren we de komende jaren in samenwerking èn in nieuwbouw midden in wijken.”

Nieuwe, lokale samenwerking voegt waarde toe aan de buurt

In de 26 Utrechtse gemeenten waar Reinaerde werkt, zijn in 2016 betekenisvolle verbeteringen gerealiseerd door in te springen op behoeften in de wijk en door samenwerking met andere organisaties. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Voedseltuin Overvecht (gemeente Utrecht): waar ieder mens tot bloei kan komen
    In de Voedseltuin verbouwen wijkbewoners groenten, fruit, kruiden en bloemen. De oogst is voor iedereen die meehelpt. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond en leeftijd. In de Voedseltuin werken onder meer cliënten van Reinaerde. Dit project met partners In Between Café en stichting Move heeft van het Stimuleringsfonds XL een geldprijs ontvangen omdat het bijdraagt aan de buurt. Met dit geld kan een tweede voedseltuin ingericht worden.
  • Arbeidscentrum Veenendaal: werk met betekenis
    In mei heeft het Arbeidscentrum Veenendaal op verzoek van Kwintes de arbeidsmatige dagbesteding Optrack voor mensen met psychische problematiek voortgezet. Voor bestaande en nieuwe cliënten zijn de mogelijkheden in werk uitgebreid. Al naar gelang hun interesse, ervaring en ontwikkeling werken zij in de houtwerkplaats, de fietsenwerkplaats, het inpak- en sorteerteam, het team Gered Gereedschap (zij knappen gereedschap op dat naar scholen en startende ondernemers in ontwikkelingslanden gaat) en het team Hulpmiddelen voor Nop (zij repareren rollators van bijv. overleden mensen waardoor iemand anders gratis over een weer werkende rollator kan beschikken). Mensen werken in de buurt van hun huis; ze doen werkervaring op en zijn van betekenis voor anderen.

Oplossing in zicht voor urgente vraag naar woningen voor mensen met een beperking

Reinaerde heeft zes plannen voor nieuwbouw- en verbouw ontwikkeld om mensen met een beperking aantrekkelijke woningen te bieden. Dit is nodig omdat er een wachtlijst is van woningzoekenden èn omdat de huidige woningen aan het verouderen zijn. Net als ieder ander willen mensen met een beperking ook een aantrekkelijke woning met een eigen voordeur en eigen sanitair. De plannen voor de komende jaren omvatten in totaal 174 wooneenheden waarvan er 128 ter vervanging zijn. Dit is een uitbreiding van 46 plaatsen. Door het financiële resultaat van de afgelopen jaren beschikt Reinaerde over een stevig eigen vermogen dat voor een deel voor nieuwbouw ingezet wordt. Van het positieve jaarresultaat over 2016 kunnen cliënten ter vergroting van hun welbevinden beschikken over 625.000 euro. Vanwege de stijgende kapitaallasten,  toenemende kosten en verlaagde inkomsten per cliënt zal het financiële resultaat de komende jaren onder druk staan.

Infographicreinaerde2016

« Terug naar overzicht