Zoeken Contact Menu

Reinaerde gaat aan de slag met duurzaamheid

Reinaerde gaat aan de slag met duurzaamheid

maandag 11 maart 2019

Reinaerde gaat samen met zorgorganisaties Abrona, Youké en Zorggroep Charim aan de slag om invulling te geven aan de Green Deal 'Duurzame Zorg, voor een gezonde toekomst'. Ze doen dat met de gemeenten Houten, Lopik, Rhenen, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden en Zeist die de Green Deal hebben ondertekend. De provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht ondersteunen hen daarbij. De ondertekening op 7 maart markeerde de start van een provincie brede aanpak, gericht op alle Utrechtse gemeenten en grote zorginstellingen.

Tom de Vries verzorgde samen met bestuurder Ella van Lingen een pitch over duurzaamheid bij Reinaerde. Zo werd duidelijk waar Reinaerde op het gebied van duurzaamheid mee bezig is en verder aan wil werken. Het eerste doel is om het certificaat brons van de Green Deal te halen!


Zorgorganisaties en gemeenten zijn belangrijke partijen in de samenwerking voor een gezonde samenleving. Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. De gemeenten worden door zorgbestuurders als natuurlijke vertegenwoordiger gezien van overheidsbeleid. Door samen afspraken te maken en aan de slag te gaan, is er veel milieuwinst te behalen.

Hoe werkt de aanpak?

Gemeenten sluiten gezamenlijk één samenwerkingsovereenkomst met de zorgorganisatie. De zorgorganisatie spreekt af dat zij stappen zetten in de verduurzaming van haar bedrijfsvoering en vastgoed. De gemeenten ondersteunen de zorgorganisatie door de inzet van adviseurs en het organiseren van een kennis community waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

Samenwerking

Op 6 maart heeft de heer Wever, programmadirecteur Duurzame Zorg (ministerie van VWS) de ondertekende Green Deals Duurzame Zorg in ontvangst genomen. De bestuurders van Abrona, Reinaerde, Youké en Zorggroep Charim en de wethouders van de betrokken gemeenten geven met de afspraken in de getekende samenwerkingsovereenkomsten direct uitvoering aan de Green Deals.

 

Foto: Mel Boas

« Terug naar overzicht