Zoeken Contact Menu

Reinaerde heeft een nieuwe klachtenfunctionaris en een cliëntvertrouwenspersoon

Reinaerde heeft een nieuwe klachtenfunctionaris en een cliëntvertrouwenspersoon

woensdag 8 mei 2019

Sinds 1 april is Reinaerde een overeenkomst aangegaan met het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) voor de inzet van een klachtenfunctionaris en een cliëntvertrouwenspersoon. Jenny Dirks werkt vanuit het LSR als klachtenfunctionaris voor Reinaerde. Daardoor is zij onafhankelijk. Hannie Kämink werkt vanuit het LSR als cliëntvertrouwenspersoon. Dit is een nieuwe functie binnen Reinaerde. Hannie is onafhankelijk en komt op voor de rechten en belangen van de cliënten. Die kunnen makkelijk Hannie’s hulp zoeken als ze problemen met Reinaerde ervaren of onvrede hebben.

Met de komst van Hannie is duidelijk gekozen voor meer ondersteuning aan cliënten in de opvang van onvrede.  We willen klachten van cliënten en familie goed oplossen mede door Hannie en Janny samen voor de klachtopvang in te zetten. Door meer inzicht in de ervaringen van mensen die we ondersteunen en signalen die leiden tot onvrede, kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Klachtenfunctionaris Jenny zorgt voor informatie, zoekt oplossingen, geeft advies en bemiddelt bij klachten. Cliënten, familie en vertegenwoordigers kunnen in contact komen met de klachtenfunctionaris via tel. 06-100 15 382 of e-mail: klachtenfunctionaris@reinaerde.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon Hannie is gericht op het voorkomen van klachten door cliënten in een vroeg stadium bij onvrede te ondersteunen. Ze maakt hen wegwijs in wat mogelijkheden voor een oplossing zijn of hoe een klacht in te dienen. Zij ondersteunt cliënten in het bespreekbaar maken van dingen. Als er een probleem is wordt dat samen met de cliënt besproken met degene over wie de onvrede gaat. Dat voorkomt dat een probleem groter wordt en werkt preventief. Mocht iets toch een klacht worden dan neemt de klachtenfunctionaris deze in behandeling. Ook wordt actie ondernomen als er aantoonbare tekortkomingen in de individuele zorg of dienstverlening worden geconstateerd en de cliënt zelf niet in staat is hierover adequaat een klacht te uiten. Cliënten kunnen in contact komen met Hannie door te bellen: 06 19 46 23 91 of te mailen naar h.kamink@hetlsr.nl.

Hannie en Jenny rapporteren en registreren alle klachten en signalen die binnenkomen anoniem. Ze bespreken conclusies over wat structurele knelpunten zijn. Al deze gegevens worden verwerkt in een periodiek rapport dat wordt besproken met Reinaerde. Dit geeft inzicht waarmee we beleid kunnen bijsturen.

« Terug naar overzicht