Zoeken Contact Menu

Positieve gezondheid: werken vanuit de wens van cliënt en medewerker

Positieve gezondheid: werken vanuit de wens van cliënt en medewerker

zaterdag 3 november 2018

Medewerkers van Arbeidscentrum Veenendaal en De Bombardon hebben een training gevolgd in werken met Positieve Gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om te gaan met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Immers: door meer eigen regie voel je je krachtiger. We willen bij Reinaerde aansluiten bij de vraag. Positieve gezondheid maakt dat nog beter mogelijk.

De mens staat centraal
In de training is geoefend met een handig gesprekstool; een handvat om het gesprek aan te gaan, te adviseren en eventueel actie te nemen. Door iemand te laten vertellen over zijn wensen en dromen, krijg je een indruk over wat iemand wil bereiken en wil doen. Wanneer de persoon aangeeft dat hij advies wil, wordt gekeken wat we kunnen toevoegen en/of welke ondersteuning nodig is. Het mooie aan het concept is dat het potentieel wordt benadrukt en niet wat er niet meer gaat.

Voorbeeld: Ingrid werkt bij De Bombardon maar heeft het hier niet zo naar de zin. Haar collega Cora gaat met hulp van de gesprektool met haar in gesprek. Daaruit komt naar voren dat Ingrid eigenlijk liever met ouderen werkt.  Cora en Ingrid gaan daarop samen aan de slag met de vraag wat Ingrid nodig heeft om haar wens uit te laten komen. De regie hiervoor ligt bij Ingrid.

Naast de persoonsgerichte, positieve en open benadering gaat het bij positieve gezondheid niet over doelgroepen maar over groepen met een doel. Het werken vanuit de wens van Ingrid bijvoorbeeld levert veel positieve energie op. We zijn benieuwd met welke oplossingen en ideeën zij komt. 

De opgedane kennis over Positieve gezondheid wordt tijdens een Ontwikkelbijeenkomst bij Reinaerde gedeeld met de andere medewerkers.

 

 

« Terug naar overzicht