Zoeken Contact Menu

Meldpunt onbeperkt stemmen geopend

Meldpunt onbeperkt stemmen geopend

dinsdag 12 maart 2019

Heb je een beperking of langdurige ziekte en ervaar je problemen bij het stemmen? Of heb je juist een positieve ervaring met de toegankelijkheid van de Provinciale Statenverkiezingen of Europese verkiezingen? Meld jouw ervaring via de website of telefonisch.

Je kunt jouw ervaring melden via deze website: https://www.mensenrechten.nl/nl/meldpunt-onbeperkt-stemmen of telefonisch via 030 - 888 3 888.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft dit tijdelijke meldpunt opnieuw geopend. Dit meldpunt is voor mensen met een beperking (of hun naasten) om hun ervaringen te delen over de (on)toegankelijkheid bij het stemmen tijdens de aankomende Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart en de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei. Het kan bijvoorbeeld gaan om ervaringen met het betreden van een stemlokaal of het invullen van het stemformulier, maar ook met het voorbereiden op het stemmen (bijvoorbeeld toegankelijkheid van verkiezingsprogramma’s). Zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen worden gedeeld bij het meldpunt. Meldingen kunnen anoniem worden ingediend.

Hulp
De afgelopen jaren heeft het tijdelijke meldpunt mede inzichtelijk gemaakt waar mensen tegenaan lopen bij het stemmen. Samen met inspanningen van andere organisaties zorgde het er bijvoorbeeld voor dat de minister nu ook het toestaan van hulp in het stemhokje voor mensen met een verstandelijke beperking onderzoekt. Bij de komende verkiezingen moeten de stemlokalen 100% toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Het meldpunt blijft in ieder geval tot twee weken na de Provinciale Statenverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen geopend, daarna zullen de meldingen worden geanalyseerd. Vorige jaren zijn de uitkomsten van voorgaande meldpunten bij de verkiezingen samengevat in een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

https://www.mensenrechten.nl/nl/meldpunt-onbeperkt-stemmen

« Terug naar overzicht