Zoeken Contact Menu

Marieke Wouters promoveert met onderzoek naar fitheid

Marieke Wouters promoveert met onderzoek naar fitheid

woensdag 8 mei 2019

Kinderen van de verschillende kinderdagcentra van Reinaerde hebben in 2014 en 2015 meegedaan aan een fitheidsonderzoek. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt in het promotieonderzoek van onze collega Marieke Wouters. Op 22 mei verdedigt Marieke haar proefschrift en rondt zij haar promotieonderzoek af. We gaan verder met de uitkomsten van het onderzoek. Zo loopt er een onderzoek naar het effect van gymles en wordt gekeken of en hoe gymles een vast onderdeel bij de kinderdagcentra kan worden.

De gegevens van het fitheidsonderzoek zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de lichamelijke fitheid van kinderen met een matige of ernstige beperking. Zo’n 130 kinderen hebben in de gymzaal verschillende fitheidstesten uitgevoerd, zoals zakjes gooien en wandelen. Dat leverde veel plezier én nuttige gegevens op.  

Aanpassingen

Het promotietraject van Marieke Wouters is nu zo goed als afgerond. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd. Kort samengevat blijkt uit het onderzoek dat het meten van de fitheid van onze kinderen zeker niet onmogelijk is, maar dat er wel wat aanpassingen nodig zijn. De fitheid van de kinderen kan een stuk beter en veel van de kinderen die mee hebben gedaan zijn te weinig in beweging. Een uitgebreide Nederlandse samenvatting is hier te vinden: www.mariekewouters.nl/samenvatting.pdf

Gymles

We gaan binnen Reinaerde uiteraard verder met de uitkomsten van het onderzoek. Op dit moment loopt er een onderzoek van kinderfysiotherapeut i.o. Iris Knetsch op een aantal kinderdagcentra. Zij onderzoekt het effect van gymles op de motorische vaardigheden van de kinderen. Dit onderzoek loopt tot en met de zomer. Eind 2019 verwachten we hier de eerste resultaten van.

Ook wordt er op dit moment uitgezocht of en hoe gymles op de kinderdagcentra van Reinaerde zo gefinancierd kan worden, dat het vast onderdeel kan worden van de ondersteuning die wij bieden. Zodra hier meer over bekend is, wordt u uiteraard op de hoogte gesteld.

« Terug naar overzicht