Zoeken Contact Menu

Marieke Wouters is gepromoveerd

Marieke Wouters is gepromoveerd

woensdag 22 mei 2019

Collega Marieke Wouters is woensdagmiddag 22 mei gepromoveerd. Zij verdedigde die middag haar proefschrift Fit for the future over fitheid van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Bestuurder Ella van Lingen was na de verdediging één van de eerste mensen die Marieke vol trots feliciteerde. “Bewegen en fit zijn helpt kinderen en jongeren om een rol van betekenis te spelen. Bewegen en fit zijn brengt een gezonde toekomst dichterbij. We zijn heel blij met collega’s die zich specialiseren in relevante onderwerpen. Door hun onderzoek komen mensen met een beperking verder in het leven”, aldus Ella van Lingen. Na haar promotie mag Marieke zich doctor in de bewegingswetenschappen noemen.

“Medewerkers die onderzoek doen en zich verder willen ontwikkelen, faciliteiten we graag. In hun werk en bij hun onderzoek”, aldus Ella. Het is  dan ook niet verrassend dat Marieke Wouters een deel van haar onderzoek deed bij Reinaerde. Kinderen van de verschillende kinderdagcentra van Reinaerde hebben in 2014 en 2015 meegedaan aan een fitheidsonderzoek. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt in het promotieonderzoek van Marieke. Met de verdediging van haar proefschrift rondde ze haar promotieonderzoek af. Binnen Reinaerde gaan we verder met de uitkomsten van het onderzoek. Zo loopt er een onderzoek naar het effect van gymles en wordt gekeken of en hoe gymles een vast onderdeel bij de kinderdagcentra kan worden.

Plezier

De gegevens van het fitheidsonderzoek zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de lichamelijke fitheid van kinderen met een matige of ernstige beperking. Zo’n 130 kinderen hebben in de gymzaal verschillende fitheidstesten uitgevoerd, zoals zakjes gooien en wandelen. Dat leverde veel plezier én nuttige gegevens op. 

Aanpassingen

Het promotietraject van Marieke Wouters is nu zo goed als afgerond. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd. Kort samengevat blijkt uit het onderzoek dat het meten van de fitheid van onze kinderen zeker niet onmogelijk is, maar dat er wel wat aanpassingen nodig zijn. De fitheid van de kinderen kan een stuk beter en veel van de kinderen die mee hebben gedaan zijn te weinig in beweging. Een uitgebreide Nederlandse samenvatting is hier te vinden: www.mariekewouters.nl/samenvatting.pdf

« Terug naar overzicht