Zoeken Contact Menu

Jaarverslag over 2017

Jaarverslag over 2017

woensdag 6 juni 2018

Reinaerde komt tegemoet aan woonvraag voor mensen met een beperking

In 2017 heeft Reinaerde belangrijke doelstellingen gerealiseerd

Er zijn zeven concrete bouwplannen ontwikkeld voor woningen voor mensen met een beperking, in Houten, Nieuwegein, Utrecht (2 plekken), Woudenberg (2 plekken) en Zeist. Daarnaast is Reinaerde met 3 gemeenten en woningcorporaties of een vastgoedbelegger in gesprek over huurwoningen (Houten, Nieuwegein en Zeist).
We stimuleren mensen met een ondersteuningsvraag het beste uit zichzelf te halen en hun rol in de samenleving te versterken. Daarom investeren we de komende jaren in samenwerking èn in nieuwbouw midden in wijken. Net als ieder mens willen mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel een eigen plek waar ze zich thuis en gehoord en gezien kunnen voelen.

Nieuwe, lokale samenwerking voegt waarde toe aan de buurt

In de 26 Utrechtse gemeenten waar Reinaerde werkt, zijn in 2017 betekenisvolle verbeteringen gerealiseerd door in te springen op behoeften in de wijk en door samenwerking met andere organisaties. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Theater De Lampegiet in Veenendaal en Reinaerde De Bombardon. De bakkerij van Reinaerde De Bombardon bakt Lampegietjes, speciale koekjes die het theater bij de koffie serveert. Deze al langer bestaande samenwerking is recent uitgebreid: cliënten die bij Reinaerde werken, scannen nu in het theater de kaartjes, nemen jassen aan en schenken koffie in. Zo versterken zij hun rol in de samenleving.

Oplossing in zicht voor vraag naar woningen voor mensen met een beperking

Reinaerde heeft zeven plannen voor nieuwbouw- en verbouw ontwikkeld om mensen met een beperking aantrekkelijke woningen te bieden. Dit is nodig omdat er een wachtlijst is van woningzoekenden èn omdat de huidige woningen aan het verouderen zijn. Net als ieder ander willen mensen met een beperking ook een aantrekkelijke woning met een eigen voordeur en eigen sanitair. De plannen voor de komende jaren omvatten in totaal 258 wooneenheden waarvan er 190 ter vervanging zijn. Dit is een uitbreiding van 68 plaatsen. Door het financiële resultaat van de afgelopen jaren beschikt Reinaerde over een stevig eigen vermogen dat voor een deel voor nieuwbouw ingezet wordt. Van het positieve jaarresultaat over 2017 kunnen cliënten ter vergroting van hun welbevinden beschikken over 350.000 euro. Vanwege de stijgende kapitaallasten, toenemende kosten en verlaagde inkomsten per cliënt zal er de komende jaren sprake zijn van een lager financieel resultaat.

Klik hier voor het complete jaarverslag: Jaarverslag Reinaerde 2017.

2017 in beeld - nieuws

 

 

« Terug naar overzicht