Zoeken Contact Menu

Gecheckt: Reinaerde is een goede opleidingsplek voor GZ-psychologen!

Gecheckt: Reinaerde is een goede opleidingsplek voor GZ-psychologen!

maandag 16 april 2018

Reinaerde is al bijna 20 jaar erkend als praktijkorganisatie voor de opleiding tot GZ-psycholoog. De laatste jaren kunnen er elk jaar 2 gedragskundigen starten met de opleiding tot GZ-psycholoog. Reinaerde biedt medewerkers ruimte om met hun vak bezig te zijn en om te blijven groeien. Dat is in het belang van cliënten. Zo kunnen wij professionele en goede zorg, begeleiding en behandeling bieden en actuele ontwikkelingen in het vak, in de rol of door externe ontwikkeling direct toepassen in het werk.

Op vrijdag 13 april is Reinaerde weer ‘gevisiteerd’. Dit gebeurt elke vier jaar. Tijdens de ‘visitatie’ wordt na gegaan of een praktijkinstelling nog steeds voldoet aan de landelijke opleidingseisen en zorgdraagt voor een goede opleidingsorganisatie en een prettig en veilig opleidingsklimaat.

Dankzij de inzet van vele collega’s is de visitatie positief verlopen. De visitatie commissie roemt ons sterke opleidingsklimaat. Ze constateert een stevig fundament. De commissie is verder tevreden met de aandacht die er is voor wetenschappelijk onderzoek en evidence based werken vanuit de zorgpaden. Ook de samenwerking met andere organisaties wordt als kracht benoemd.

De commissie heeft daarnaast enkele suggesties voor verbetering gegeven. Zij ziet kansen in het verder professionaliseren van de opleiding en het aanbrengen van meer samenhang tussen de verschillende opleidingen binnen Reinaerde. Ook de toegang tot digitale wetenschappelijke literatuur wordt sterk aanbevolen.

Het opleidingsinstituut zelf overweegt meer uitwisseling van GZ-psychologen in opleiding tussen de diverse praktijkinstellingen gedurende het opleidingstraject. Reinaerde staat ervoor open om deze gedachtegang verder te onderzoeken en uit te werken.

Dit positieve resultaat betekent dat Reinaerde voor de komende 4 jaar weer erkend is als opleidingsplek. Dit verhoogt onze aantrekkelijkheid als organisatie zodat nieuwe collega’s op ons af komen. Wij kunnen doorgaan met het opleiden van gedragskundigen tot GZ-psychologen! Karen Schipper, GZ-psycholoog en praktijkopleider zegt hierover: ‘Dit is een resultaat waar wij trots op zijn!

« Terug naar overzicht