Zoeken Contact Menu

Blik op Vrijheid bijeenkomsten goed bezocht

Blik op Vrijheid bijeenkomsten goed bezocht

maandag 13 mei 2019

Iedereen heeft recht op vrijheid, maar soms wordt iemands vrijheid (tijdelijk) beperkt voor zijn of haar eigen veiligheid of die van anderen. Dat kan niet zo maar. De nieuwe Wet zorg en dwang die 1 januari 2020 ingaat beschrijft regels: waarom en onder welke voorwaarden mag iemands vrijheid worden beperkt. Om het gesprek over vrijheid en de nieuwe wet op gang te brengen, organiseerden we in de maanden maart en april in elke regio Blik op Vrijheid bijeenkomsten. Ook de komende tijd besteedt Reinaerde extra aandacht aan het thema zodat we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de nieuwe wet.

Bij de elf Blik op Vrijheid bijeenkomsten waren in totaal 450 deelnemers aanwezig. Het merendeel hiervan was begeleider (52%), gevolgd door vertegenwoordigers (27%), behandelaren (13%), cliënten (3%), managers (2%) en overige betrokkenen (3%).

Afwisselend karakter

De bijeenkomsten hadden een afwisselend karakter. Het eerste deel bestond uit een plenair deel waarin kort en in zo makkelijk mogelijk taal inhoudelijk op de nieuwe wet werd ingegaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de brochure die door KansPlus en LFB is opgesteld.

 In het tweede deel van de bijeenkomsten gingen de deelnemers met elkaar in gesprek, onder leiding van één of twee gespreksleiders. Hier waren ook ervaringsdeskundigen bij betrokken. Het doel was om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Zo werden er praktijkvoorbeelden besproken, waarbij de gespreksleiders gelijk de vertaling probeerden te maken naar de nieuwe wet. Is er sprake van verzet? Wat was het ernstig nadeel? Ook werd er een oefening gedaan, waarbij de deelnemers konden ervaren hoe het voelt om in je vrijheid beperkt te worden en om ook anderen in hun vrijheid te beperken.

De bijeenkomsten werden afgesloten met een casus over onvrijwillige zorg. De casus was gebaseerd op een waargebeurd verhaal en uitgeschreven vanuit meerdere perspectieven. Tijdens het bespreken van de casus werd duidelijk dat er meerdere dilemma’s om de hoek komen kijken als het gaat om onvrijwillige zorg. Door hierover vanuit verschillende rollen en met elkaar in gesprek te gaan, werden alternatieven voor de onvrijwillige zorg gevonden.

Goede eerste kennismaking

Dat de bijeenkomsten enthousiast werden ontvangen, bleek ook uit de reacties van de deelnemers. Zo werden de bijeenkomsten als interessant, nuttig en een eyeopener beoordeeld. Ook zorgden de vele praktijkvoorbeelden voor een goede vertaling van de wet naar de praktijk. Een goede, eerste kennismaking met de nieuwe Wet zorg en dwang.

Extra aandacht

Reinaerde besteedt de komende tijd extra aandacht aan het thema vrijheid en onvrijwillige zorg. Denk hierbij onder andere aan het ontwikkelen van een e-learning, het op orde maken van de (meldings)systemen, het schrijven van beleid en het organiseren van een ontwikkelbijeenkomst dit najaar.

« Terug naar overzicht