Zoeken Contact Menu

Beter bouwplan Cimbaalsingel in Nieuwegein

Beter bouwplan Cimbaalsingel in Nieuwegein

maandag 19 augustus 2019

De bouw van de Cimbaalsingel kan vrijwel zeker in september van start. De vergunning is rond en het plan is aangepast in overleg met familie. Aan de singel in Nieuwegein komen woningen en dagbestedingsplekken voor ouderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.

Beter plan door medezeggenschap

In overleg met familie en verwanten is een reeks aanpassingen in het gebouw doorgevoerd. In een bijeenkomst met familie op 13 augustus bleek dat dit had geleid tot over het algemeen grotere tevredenheid over het ontwerp bij iedereen. Familie vond ook dat er goed naar hen was geluisterd. Dit had wel eerder en duidelijker gekund. Cliënten krijgen nu meer privéruimte, maar is ook voldoende ruimte voor samenzijn van de groep. Voor medewerkers wordt het overzichtelijker.

Vergunning ontvangen

Op 14 augustus hebben we ook de ‘bouwvergunning’ (omgevingsvergunning) ontvangen. Als de welstandscommissie instemt met de balkons aan het gebouw, kan de bouw in september starten. 

Eind volgend jaar in gebruik

De verwachting is dat de cliënten rond december 2020 naar de Cimbaalsingel kunnen gaan

« Terug naar overzicht