HomeWe zijn voorbereid
thumb

We zijn voorbereid

Een update betreft de oplopende besmettingscijfers en nieuwe maatregelen

Beste familieleden, wettelijk vertegenwoordigers, leden lokale raden en CCR,

Vanaf de uitbraak van corona in februari volgen wij dagelijks de landelijke richtlijnen, de situatie om ons heen en de situatie binnen Reinaerde. Gedetailleerd houden we het verloop bij van het aantal cliënten en collega’s met besmettingen plus het aantal cliënten en collega’s dat getest wordt. Op basis hiervan zijn de hele zomer steeds gerichte, lokale acties ondernomen. Ook hebben we teruggeblikt om te kijken wat er beter zou kunnen en hebben we ons voorbereid op een eventuele tweede golf.

Toename besmettingen

Landelijk neemt nu het aantal mensen met besmettingen toe. En dat is ook zo bij Reinaerde, zowel bij cliënten als collega’s. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en enorme inzet van een ieder zullen we opnieuw maatregelen moeten treffen. Hierbij spelen de signalen van begeleiders een grote rol. Wij zien en horen dat zij het met moeite volhouden en nemen dat serieus. Daarnaast is er een toenemend aantal collega’s met verkoudheidsklachten die wachten op een test en uitslag. Daardoor zijn zij niet inzetbaar om met cliënten te werken.

Maatwerk nodig

Om de vitale zorg op de woningen te kunnen blijven leveren en een goede werkgever te blijven onderzoeken wij nu, met de medezeggenschap, welke maatregelen wij moeten nemen, aansluitend op het landelijk beleid. Per gebied zal gekeken worden wat daar de beste oplossing is; maatwerk staat centraal. Maatregelen waaraan gedacht kan worden zijn vermindering of een tijdelijke samenvoeging van sommige vormen van dagbesteding, inzetten van medewerkers uit ondersteunende diensten en - waar mogelijk - benutting van het aanbod van familie om te ondersteunen.

Wij leven mee met wat dit ook van u vraagt.

Kwaliteit van bestaan leidend

De situatie waar wij nu in zitten, vraagt om tempo maar ook om zorgvuldigheid en afstemming. De komende dagen worden benut om centraal maar zeker ook lokaal met elkaar de juiste keuzes te maken. Kwaliteit van bestaan in de brede zin van het woord zal hierbij leidend zijn. Wij hebben uw signaal in het voorjaar gehoord: een focus op veiligheid is niet genoeg. Ontmoetingen en zinvolle dagactiviteiten zijn van groot belang voor kwaliteit van bestaan van uw familielid.

De kracht van samen

Volgende week kunnen wij u verder informeren over de maatregelen. Laten we samen zoeken - centraal èn in de driehoek van uw familielid, u en de medewerker - naar de optimale oplossing in de huidige situatie.

Hoe kunt u de verspreiding van het virus tegengaan?

  • Blijf thuis bij klachten
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was uw handen regelmatig.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar als we allemaal onze steen bijdragen, komen we goed door deze periode heen.