HomeVergoedingen cliënten 2021 zijn vastgesteld
thumb

Vergoedingen cliënten 2021 zijn vastgesteld

Voor cliënten die bij Reinaerde wonen

Elk jaar verschijnt de brochure waarin staat welke vergoedingen er zijn voor cliënten die bij Reinaerde wonen.

De brochureHoe is het geregeld met vergoedingen 2021 is af. De brochure is centraal vanuit Reinaerde gemaild naar alle familieleden en wettelijk vertegenwoordigers. Als je hem zoekt: in het menu op de website staat dit soort informatie bij 'Voor cliënten'.

Wijzigingen

Op hoofdlijnen blijven de afspraken voor 2021 gelijk. In de brochure zijn voor de duidelijkheid wel enkele wijzigingen opgenomen.

  • Voor cliënten die verhuizen, zijn er afspraken gemaakt. Zij moeten volgens een nieuwe schriftelijke afspraak de woning opleveren. De cliëntenraad adviseerde hierover positief, omdat dit in redelijkheid en billijkheid gebeurt.
  • Afgelopen periode is het voorschieten van geld voor cliënten door de begeleiding (om bijvoorbeeld kleine uitgaven te doen) zoveel mogelijk teruggedrongen. Het is inmiddels algemene praktijk. Deze bestaande werkwijze is nu ook beschreven in de brochure.
  • De tarieven voor de vergoeding van voeding (als cliënten zelf hun eten regelen) zijn aangepast aan de prijsindexatie. Dit doen we jaarlijks.
  • Er kan onduidelijkheid zijn over kosten van bijvoorbeeld begeleiding bij bezoek aan het ziekenhuis van cliënten en ziekenbezoek van cliënten aan familie. Dit is nu duidelijker opgeschreven.
  • Over de kosten voor pedicure zijn er regelmatig vragen. Daarin wijzigt niets, maar de tekst is verduidelijkt.