HomeVerdere versoepelingen op maat binnen Reinaerde
thumb

Verdere versoepelingen op maat binnen Reinaerde

Steeds meer cliënten, medewerkers en familieleden zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we gelukkig enkele versoepelingen in de maatregelen nemen. Deze stappen zijn meestal maatwerk. We versoepelingen daarom per situatie en lokaal.

Veel blijft - meer bezoek

Diverse maatregelen voor cliënten en medewerkers blijven nog van kracht, zoals de basisregels als handen wassen en afstand houden, zoveel mogelijk thuiswerken, quarantaine, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, testen en vervoer. Landelijk zijn de afspraken voor bezoek al versoepeld naar 2 bezoekers per dag. Cliënten die volledig gevaccineerd zijn, mogen onder voorwaarden ook bezoek ontvangen zonder dat het bezoek een mondkapje hoeft te dragen of afstand hoeft te houden.

Iets meer mogelijk met dagbesteding, activiteiten, vergaderen en trainingen

De versoepelingen van andere maatregelen vinden afgewogen plaats. Zo willen we:

  • multidisciplinair nagaan waar meer cliënten gemengd aan de dagbesteding kunnen deelnemen;
  • lokaal afwegen of ontmoetingen en activiteiten zoals gezamenlijk eten in een inloophuis mogelijk zijn. Dit is afhankelijk van de vaccinatiegraad van zowel cliënten als medewerkers;
  • vergaderen voor cliëntenraden van 1 locatie: zij kunnen weer samen komen mits zij onderling afstand houden Ook kunnen medewerkers als eigen team iets verruimen, bijvoorbeeld door vergaderen op 1,5 meter afstand van elkaar toe te staan als daar dringende redenen voor zijn en mensen toch al niet thuis werken;
  • voor medewerkers kunnen we beperkt meer trainingen toestaan als dit strikt noodzakelijk is en binnen het eigen team plaatsvindt.

Het zijn dus versoepelingen op maat. Als je wil weten hoe het bij de eigen plek uitwerkt, neem dan contact op met de begeleiding of manager en bespreek het met elkaar.