HomeVaccinatie in voorbereiding
thumb

Vaccinatie in voorbereiding

Inenten in de eigen woonomgeving

Zoals het er nu uitziet, starten we in januari met vaccinatie van cliënten en medewerkers. Wij brengen u graag op de hoogte van de informatie die wij tot nu toe hebben gekregen van de overheid en hoe u zich voor kunt bereiden. Wij hebben nog geen besluiten genomen, wij verzamelen meer informatie en zijn in gesprek met belanghebbenden, zoals de centrale cliëntenraad. Wij zullen u nader informeren als wij verder zijn.

Toedienen vaccin: in de eigen woonomgeving

Wij zorgen ervoor dat alle cliënten die bij Reinaerde wonen, ingeënt worden als zij dat willen. Voor zover we nu weten, vindt het inenten plaats in de eigen woonomgeving door verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, VIG-ers en artsen van Reinaerde. Waar nodig schakelen wij hierbij hulp van buiten in. Voor iedereen geldt dat er twee vaccinaties nodig zijn: 3-4 weken na de eerste inenting volgt de tweede.

Objectieve informatie om keuze te maken

Cliënten, familieleden en medewerkers hebben objectieve, betrouwbare en begrijpelijke informatie nodig om een eigen weloverwogen keuze maken. Deze informatie wordt door de overheid verstrekt, onder andere met een voorlichtingscampagne die net is gestart. Belangrijk onderdeel van de campagne is de website www.coronavaccinatie.nl

Wat kunt u zelf doen?

Zodra de vaccins beschikbaar zijn, zullen wij uw kind/familielid/naaste uitnodigen voor inenting. Het is daarom belangrijk dat u samen nu al nadenkt over de keuze om wel of niet te vaccineren. Op bovengenoemde website treft u informatie aan. Hier zijn ook antwoorden te vinden op veel gestelde vragen.

Sommige mensen vinden het prettig om in gesprek met anderen te gaan. Als u en uw kind/familielid/naaste daaraan behoefte hebben, kunt u uiteraard in gesprek gaan met de betrokken begeleiders, manager en/of gedragskundige.

Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin een belangrijke stap.