HomeTerugblik op 2021: stappen gezet in kwaliteit
thumb

Terugblik op 2021: stappen gezet in kwaliteit

Veel waardering voor collega’s voor waarborgen kwaliteit in coronatijd

Wij willen onze dienstverlening aan mensen met een beperking steeds verder verbeteren. Daarbij vragen wij ons altijd af: wat gaat er goed en wat kan beter? Hoe dat proces in 2021 is verlopen, vind je terug in het kwaliteitsrapport, dat nu op onze website staat. Je kunt het rapport hier lezen.

Naast het kwaliteitsrapport is ook beschikbaar:

  • Het jaarrapport 2021, bestaande uit een bestuursverslag en de jaarrekening.
  • Een filmpje met een samenvatting van het kwaliteitsrapport in duidelijke en eenvoudige taal.

We willen graag een aantal hoofdpunten uit het rapport delen. Zo kan iedereen zich een beeld vormen van de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe Reinaerde er financieel voor staat. Voor de tweede keer kijken we terug op een jaar met corona en het daarbij blijven bieden van passende zorg. Tegelijk is in het klein en soms in het groot gewerkt aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij zijn mooie resultaten behaald. Bestuurder Ella van Lingen zegt daarover:

”Wij hebben in 2021 opnieuw veel extra energie ingezet in de directe zorg voor mensen met een beperking en steun aan collega’s vanwege het opvangen van de gevolgen van corona. We zijn er dan ook gepast trots op dat we ondanks die omstandigheden ook een aantal verbeteringen hebben gerealiseerd. Stuk voor stuk mooie resultaten om op verder te bouwen.”

Wat die resultaten zijn, is omschreven in het jaar- en kwaliteitsrapport. We lichten de belangrijkste voor je uit:

‘Dit vind ik ervan!’

Het lukt ons steeds beter om het gesprek over kwaliteit lokaal en dichtbij waar de zorg is, te laten plaatsvinden. 450 cliënten hebben in 2021 een of meerdere ‘Dit vind ik ervan!’-gesprekken gevoerd. Dit is een werkwijze om met cliënten en hun familie het gesprek aan te gaan over wat zij belangrijk vinden. Dit geeft inzichten in het eigen leven en het stellen van nieuwe doelen die het leven van de cliënt verrijken. Inmiddels zijn 318 collega’s in deze manier van gesprekken voeren getraind.

Effectieve zorg

Door het realiseren van woonprofielen kan vaker de juiste begeleiding op de juiste plek worden geboden. De ondersteuningsvraag van cliënten dient daarbij als basis voor de teamsamenstellingen, wat zorgt voor meer draagkracht in teams, verlichting van werkdruk en meer mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

Gezonde financiële positie

Het jaarrapport bevat ook de jaarrekening. Die is positief: ondanks de grote uitdaging die de impact van het coronavirus ook in financieel opzicht met zich meebracht, is de bedrijfsvoering nog steeds rendabel en is de organisatie financieel gezond. Reinaerde sluit het jaar af met een positief resultaat van € 2,1 miljoen. Een mooi resultaat, zeker gezien het feit dat we veel uitval van collega’s hebben moeten opgevangen en er opnieuw veel is geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie.

Waardering voor collega’s

In het reflectie-hoofdstuk van het kwaliteitsrapport complimenteert de OR Reinaerde met hoe er werd gehandeld tijdens het voortduren van de pandemie. Ze schrijven dat ze het mooi vinden om te zien hoe, in korte tijd, collega’s zaken met elkaar wisten te realiseren. Ook het bestuur spreekt in de reflectie de expliciete waardering uit voor alle collega’s.“ We zijn onze collega’s dankbaar voor hun veerkracht, inspanningen en betrokkenheid. Zij maken het verschil door zich te richten op het allerbelangrijkste; kwaliteit van leven, juist ook in zo’n lange tijd van extra belasting”

2022: gesprek met cliënt lokaal en dichtbij

Het rapport eindigt met een vooruitblik op 2022. Dit jaar zetten we de focus op kwaliteit verder door. Doel is om het gesprek over kwaliteit nog meer lokaal, dichtbij te voeren. Door nog meer ‘Dit vind ik ervan!’-gesprekken te voeren en ook kwaliteitsfoto’s spelen daarin een rol. Daarbij richten we ons extra op het behalen van persoonlijke doelen door cliënten, omdat dit een grote rol speelt in de kwaliteit van leven die cliënten ervaren. Tot slot willen we geleerde lessen uit incidenten beter gaan opvolgen.

2022 is ook het laatste jaar van de koers ‘podium geven aan samenspel’. Door vooruit te blikken naar 2025 en 2030, werkt Reinaerde aan een nieuwe, toekomstgerichte koers voor de eerstvolgende jaren. Dit is zo belangrijk omdat er veel in de wereld gebeurt met grote impact, ook voor de gehandicaptenzorg.