HomeTempo van versoepeling valt familie zwaar
thumb

Tempo van versoepeling valt familie zwaar

In het AD/Utrechts Nieuwsblad van vandaag is te lezen dat ouders boos zijn over de in hun ogen trage start van de dagbesteding. De zorg voor hun deels volwassen familieleden thuis of het zelf brengen naar dagbesteding valt hen zwaar. Het is moeilijk voor hen om begrip op te blijven brengen voor de strenge coronaregels en het tempo waarin de versoepeling wordt gerealiseerd.

Meer maatwerk

Overal in Nederland en ook bij Reinaerde wordt hard gewerkt om zo snel mogelijk de dienstverlening weer op te starten én de veiligheid voor cliënten en medewerkers te bewaken. Dat vraagt veel afwegingen, veel maatwerk en kan ook een enorme worsteling zijn. De verruiming in combinatie met het risico van het coronavirus stelt ook ons voor dilemma's. De richtlijnen van het RIVM en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zijn bij onze keuzes leidend. Echter nu de richtlijnen minder scherp worden, is er maatwerk nodig, met risicoafwegingen per persoon en lokaal.

De wijze waarop we richtlijnen hanteren en uitwerken is steeds in en na overleg met de cliëntenraad bepaald. De cliëntenraad heeft de afgelopen week nadrukkelijk gevraagd om zo snel mogelijk de dienstverlening zo volledig mogelijk en zo snel mogelijk weer op te starten.

Reizen in kleine groepen

Om te komen tot een volledige dienstverlening is het groepsvervoer een groot knelpunt. In de taxibussen zijn er vanwege de afgesloten ruimte relatief veel risico’s. Volwassenen kunnen daarom het best in groepen van 3 tot 4 personen maximaal rijden, en met een vaste groep. Dit is echter lastig te organiseren.

Op één plek tegelijk

De dagbesteding is nu stapsgewijs aan het starten en de dagbesteding in de woningen gaat ook gewoon door. Waarbij wij steeds rekening houden met de vraag van de cliënten en op hun persoonlijke mogelijkheden en risico’s. Het in kleine groepen starten van de dagbesteding met medewerkers die voor een andere groep cliënten op de woning moeten blijven werken is lastig, omdat medewerkers niet op twee plekken tegelijk kunnen werken.

In gesprek

In de meest nijpende situaties hebben de cliënten de afgelopen weken zorg gekregen. Deze vond soms ook bij de cliënt thuis of bij familie plaats en niet op de dagbestedingsgroep. Familie kan altijd hun contactpersoon benaderen om te kijken of er in hun situatie alternatieve zorg kan worden geboden.

Veel gevraagd

We gaan de komende weken de dienstverlening steeds verder opstarten. Dan doen we steeds in nauw overleg met cliënten, familie en medewerkers. Daarbij noemen wij de datum waarop de cliënt weer de gevraagde zorg kan krijgen. We vragen al lang begrip en geduld van cliënten en familie en we zien ook dat het zwaar is. Ons uitgangspunt is dat we verantwoord en zo veilig mogelijk weer volledig open willen gaan. Gelukkig is de dagbesteding met een laag risico afgelopen week geopend.

We leven mee

We denken en leven met elkaar mee. We staan met zijn allen voor lastige vraagstukken en werken er zo hard mogelijk aan om de nadelige gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Het AD-artikel staat hier.