HomeStart inricht zorgeenheid in Woudenberg
thumb

Eerste zorgeenheid bij Reinaerde wordt ingericht

In het dagbestedingsgebouw De Grift op De Heygraeff in Woudenberg starten we maandag 30 maart met de inrichting van een eerste zorgeenheid.

We bereiden ons daarmee voor op de mogelijkheid dat we cliënten met corona of een sterke verdenking daarop krijgen die medische of gedragsmatige ondersteuning nodig hebben en/of risico voor anderen hebben. Ook willen we dat medewerkers veilig kunnen blijven werken en moeten we efficiënt met de persoonlijke beschermingsmiddelen omgaan. Het gaat alleen om cliënten die we echt niet in hun eigen woning kunnen verzorgen. Het uitgangspunt is dat cliënten die vanwege (een vermoeden van) corona geïsoleerd moeten worden, zoveel mogelijk ondersteund worden in hun eigen woning.

Voorbereidingen

We weten nog niet wanneer deze eenheid echt nodig is, maar we bereiden ons voor om zieke cliënten veilig en goed te kunnen verzorgen en begeleiden. Daarnaast willen we medewerkers in hun belangrijke werk zowel ondersteunen als beschermen. Na overleg met de centrale cliëntenraad en na overleg met de GGD regio Utrecht hebben we deze keuze gemaakt. De zorgen en suggesties van de vertegenwoordiging van de lokale cliëntenraad van De Heygraeff zijn hierin meegenomen en zorgvuldig gewogen. We hebben nader overleg gevoerd met de lokale raad en de keuze nader toegelicht, omdat de zorgeenheid voor heel Reinaerde op het terrein van De Heygraeff komt. Bij de collega-instellingen in onze regio en elders in Nederland zijn al enkele zorgeenheden gereed of in gebruik voor mensen met een beperking.

Hoe werkt de zorgeenheid?

De zorgeenheid is een afgesloten gebouw voor in eerste instantie zes cliënten met bedden, medische - en veiligheidsvoorzieningen. We kunnen er cliënten met corona verplegen, verzorgen en begeleiden. De eenheid is voor cliënten uit alle dorpen en steden waar Reinaerde werkt. We brengen de cliënten met speciaal, hygiënisch vervoer ernaar toe en we zorgen ervoor dat er geen contact kan zijn met andere mensen op De Heygraeff. De cliënten in de eenheid komen niet naar buiten. De medewerkers werken in de ruimte en dragen beschermende kleding en mondmaskers, die zij uitdoen als zij naar buiten gaan. In het geïsoleerde gebouw komt een team te werken van begeleiders met kennis van verschillende verstandelijke beperkingen, verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gedragskundigen en artsen. Geestelijke verzorging is beschikbaar. De begeleiders/verzorgers werken niet in andere woningen. We zorgen er met het divers samengestelde team voor dat cliënten die ziek worden, veilig verzorgd kunnen worden met begeleiding die bij hen past. We bereiden ons nu voor op deze onderwerpen.

De zorgeenheid, als zorg in de eigen woning niet mogelijk is

De zorgeenheid is bedoeld voor cliënten die echt niet in de eigen woning geïsoleerd verzorgd kunnen worden. Er zijn redenen waarom dit niet mogelijk is. Soms biedt de eigen woning geen goede ruimte om de cliënt te isoleren, vanwege bijvoorbeeld gedeeld sanitair. Daarnaast kan het gedrag van een cliënt ertoe leiden dat isolatie in de woning niet lukt. Soms is er onvoldoende draagkracht in het team en is het team overbelast. Tot slot kunnen we door de zorg in de zorgeenheid de clusteren, efficiënter met de hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen omgaan zodat medewerkers veilig kunnen blijven werken.

Eventueel uitbreiding aantal zorgeenheden

Als er meer cliënten zorg vragen vanwege het coronavirus, worden er op De Heygraeff in Woudenberg (of elders) nog meer gebouwen gereed gemaakt voor verzorging, begeleiding en verpleging. In totaal kunnen we maximaal vier gebouwen hiervoor in gebruik nemen. Deze voorbereidingen zijn ook in gesprek in de provincie Utrecht samen met collega-zorginstellingen GGD, RIVM, en het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Voor alle cliënten veilige en goede zorg

Het organiseren van de zorgeenheden vergt een grote inspanning die we samen leveren om voor alle cliënten veilige en goede zorg te kunnen bieden, mochten zij ziek worden van het coronavirus. We hopen dat we de zorgeenheden niet of nauwelijks hoeven te gebruiken en dat we deze uitzonderlijke tijden samen goed doorkomen.