HomeSamenwerking Reinaerde en Pretty Woman
thumb

Samenwerking Reinaerde en Pretty Woman

Expertise team seksualiteit van CDB

Pretty Woman (en Best Man) biedt in Utrecht hulp aan jongens en meiden tussen 11 en 23 jaar met vragen of problemen over relaties, seksualiteit en dwang. Ook geven zij voorlichting aan jongeren, adviseren ze ouders en helpen ze andere organisaties met deskundigheidsbevordering. Zij komen op (middelbare) scholen en geven daar voorlichting.

Om ook jongeren met lvb goed te kunnen voorlichten en hun weerbaarheid op dit gebied te vergroten, heeft Pretty Woman op verzoek van de gemeente Utrecht, de samenwerking met Reinaerde gezocht. Door de samenwerking willen we de expertise voor het aanbod op het speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs voor mensen met lvb samen verder ontwikkelen en vormgeven.

Pilot
Op 22 november start de eerste pilot op het Power college in Utrecht. Behandelaars van het Expertise team seksualiteit van het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling zullen in vier bijeenkomsten met verschillende klassen, schooljongerenwerkers en ouders voorlichting geven over seksualiteit, intimiteit, relaties, online seksualiteit, wensen, grenzen en risico’s. Daarbij wordt samengewerkt met docenten.