HomeSamenwerking met Kamers met Aandacht
thumb

Reinaerde sluit zich aan bij Kamers met Aandacht

Passende huisvesting bevordert inclusie jongeren

Zorgorganisatie Reinaerde heeft zich aangesloten bij Kamers met Aandacht. Stichting Kamers met Aandacht is een non-profit organisatie met als doel positieve uitstroom uit de zorg te bevorderen. Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar naar kamers bij particulieren. Hier is, naast ambulante begeleiding van Reinaerde, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken buren. Door de samenwerking kan Reinaerde jongeren tussen de 18 en 23 jaar aanmelden voor een kamer mét aandacht. Op 4 oktober hebben beide partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Hoe werkt het
De samenwerking houdt in dat een jongere tussen de 18 en 23 jaar een kamer huurt bij een particulier. Dat is iemand met een warm hart én woonruimte in zijn huis. De particulier wordt vrijwilliger bij Kamers met Aandacht. De jongere krijgt minimaal 6 maanden ondersteuning van Reinaerde. Daarnaast is er een aantal voorwaarden waaraan de jongere moet voldoen, zoals minimaal 24 uur per week dagbesteding/werk/therapie.

Focus op kwaliteit van leven
Door de samenwerking krijgen kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid meer mogelijkheden bij het vinden van passende huisvesting. Zij krijgen van Reinaerde begeleiding bij het wonen: een kamer mét aandacht. Het past bij de visie van Reinaerde om samen met haar partners te werken aan inclusie en het realiseren van kwaliteit van leven. Door het ondertekenen van deze overeenkomst versterken we de relatie tussen Reinaerde en Kamers met Aandacht.

Over Kamers met Aandacht

Stichting Kamers met Aandacht realiseert Kamers met Aandacht: woonruimte voor jongeren die behoefte hebben aan een vangnet of praktische vaardigheden hebben om helemaal zelfstandig te wonen. Reinaerde kan jongeren die ondersteuning ontvangen aanmelden voor een Kamer met Aandacht.

Op de foto: Coördinator Utrecht en Lekstroom Marjolein Buurman van Kamers met Aandacht en gebiedsmanager Jacques Visser van Reinaerde schudden elkaar de hand na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Ook consulent Klantadvies Wiro Tullemans en programmamanager Tjitske Tabak van Reinaerde waren aanwezig bij dit bijzondere moment