HomeSamen bouwen aan een stevig fundament - Jaarrapport 2023
thumb

Samen bouwen aan een stevig fundament - Jaarrapport 2023

Het jaarrapport en kwaliteitsrapport zijn klaar en gepubliceerd.

Vorig jaar stapte het nieuwe bestuur aan boord van een rijdende trein met een al uitgestippelde strategische koers voor 2030. Al snel werd duidelijk dat het aanbrengen van focus cruciaal is om ook in de toekomst bij Reinaerde goede zorg en begeleiding te kunnen blijven bieden. Een eerste stap was om, op basis van de strategische koers, 4 inhoudelijke koersprioriteiten te bepalen. Ook werken we aan het goed op orde krijgen van onze basisprocessen. Na de ontvlechting met Carante zijn in 2023 alle kernapplicaties vernieuwd. We willen data en nieuwe technologieën nog beter benutten. Tegelijk is de kwaliteit van onze zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking het fundament van de organisatie. Kansen om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst goede kwaliteit kunnen bieden grijpen we met beide handen aan. Zoals de verdere doorontwikkeling van Policare. Zo bouwen we aan een stevig fundament. Samen met cliënten en hun familie, medewerkers en samenwerkingspartners zetten we ons in om echt het verschil te maken voor de mensen die op ons rekenen.

Lees hier het Jaarrapport 2023.

Ga mee op reis door het labyrint

In het kwaliteitsrapport, dat we samen met het Jaarrapport aanbieden, blikken we met trots en reflectie terug op de route die we het afgelopen jaar liepen. Het labyrint symboliseert de uitdagingen en kansen die we onderweg zijn tegengekomen in het steeds willen verbeteren van onze zorg. Tijdens onze reis voerden we waardevolle gesprekken met collega’s, cliënten, familieleden, de ondernemingsraad en de raad van toezicht. Deze gesprekken leidden ons langs paden waar we mooie ontdekkingen hebben gedaan, maar ook waar we soms moesten erkennen dat we een verkeerde afslag hebben genomen. Het labyrint liet ons zien dat er nog onontdekte hoekjes zijn, zoals onze voortdurende zoektocht naar meer zeggenschap en eigen regie voor cliënten. We nodigen je uit om met ons verder op te lopen, te leren van de weg die achter ons ligt en samen vooruit te kijken naar de toekomst.

Lees hier het Kwaliteitsrapport 2023.