HomeReinaerde doet mee aan VG Hackathon met uitdaging over positieve gezondheid
thumb

Reinaerde doet mee aan VG Hackathon met uitdaging over positieve gezondheid

Op vrijdag 8 oktober vindt voor het eerst sinds 2018 weer een VG Hackathon plaats. Een hackathon staat voor creatief een probleem oplossen in korte tijd, in dit geval specifiek voor de gehandicaptenzorg. Het thema van de VG Hackathon 2021 is ‘meer tijd voor zorg’. Verschillende zorgorganisaties hebben hiervoor uitdagingen aangedragen. Als Reinaerde doen we mee met een uitdaging rond het thema positieve gezondheid.

Over de uitdaging van Reinaerde

Er gaat veel aandacht uit naar verzuim en het oplossen hiervan en nog te weinig naar preventie en naar positieve gezondheid. De werkdruk ineens omlaag brengen zal niet zomaar gaan, dus willen we naar de andere kant kijken: Hoe kunnen we medewerkers helpen meer inzicht te krijgen in hun eigen (positieve) gezondheid en hen ondersteunen om hier actief mee aan de slag te gaan. Op welke signalen moet je letten? Hoe meet je die (liefst op de achtergrond)? Hoe weet je welke signalen voor jou als individu van belang zijn? En als jouw signalen op oranje staan; wat kan je dan doen?

Een team van 4 Reinaerde-collega’s gaat, samen met deelnemers van andere organisaties, met deze uitdaging aan de slag tijdens de VG Hackathon. Doel is om tot een oplossing te komen om die niet alleen voor Reinaerde, maar voor alle zorgorganisaties toepasbaar is. Er sluiten ook collega’s aan bij uitdagingen van andere organisaties.

Fases in de hackathon

Alle teams doorlopen vrijdag de volgende fases:

  1. Probleem verkennen, casus verkennen, doelgroep spreken en start maken met creëren/brainstormen.
  2. Concept ontwikkelen en testen.
  3. Prototype verbeteren en toetsen bij eindgebruiker.
  4. Communicatie, ontwerp en businesscase.
  5. Presentatie en pitchen.

Er worden in totaal 12 uitdagingen uitgewerkt tijdens de hackathon. De teams met de beste oplossingen krijgen een jaar lang hulp en ondersteuning om hun idee verder uit te werken en op te schalen.
Meer informatie over de hackathon en de 12 challenges lees je op de website van de VG Hackathon.