HomeRegionale poli op basis van taakherschikking en stepped care
thumb

Regionale poli op basis van taakherschikking en stepped care

Reinaerde en Novicare starten met een vernieuwend zorgconcept voor de gehandicaptenzorg: een regionale poli die is ingericht vanuit taakherschikking en stepped care. Het medisch regiebehandelaarschap bij de woningen wordt - als dat niet bij de huisarts ligt - ondergebracht bij verpleegkundig specialisten (VS), zodat de arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) op de poli kan worden ingezet voor consultatie en medebehandeling. Een belangrijke stap op weg naar toekomstbestendige zorg.

Om ervoor te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking laagdrempelig toegang tot specifieke geneeskundige zorg blijven houden, ondanks het nijpend tekort aan artsen VG, werken Reinaerde en Novicare sinds kort intensief samen binnen een regionale VG-poli. Wat de poli vernieuwend en succesvol maakt? Het feit dat er fundamenteel anders gewerkt wordt op basis van taakherschikking en stepped care. “Gezien de uitdagingen waar we met z’n allen voor staan, is de hoofdopgave om de zorg aan elkaar te schakelen. Ieder vanuit zijn kracht en specialisme”, aldus Ella van Lingen, bestuurder van Reinaerde. Dat vraagt onder meer om taakherschikking. Uitgangspunt is dat de VS de regie voert over de medische zorg bij cliënten woonachtig in een beschutte omgeving. Daarbij neemt de VS zowel generalistische als specifiek geneeskundige zorgvragen van de cliënten op zich. De arts VG op de regionale VG-poli wordt pas ingeschakeld als het gaat om complex specifiek geneeskundige zorgvragen. Bij cliënten in de wijk blijft de regie bij de huisarts. De huisarts kan voor specifiek geneeskundige zorgvragen naar de VG-poli verwijzen. De medische zorg vindt daarmee stapsgewijs plaats: stepped care.

Efficiëntere en toegankelijkere zorg

De taakherschikking begint uiteraard met een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en het opstellen van kaders die duidelijk maken wat bij wie ligt. Vanuit de onafhankelijke poli is consultatie door een arts VG voor alle cliëntgroepen beschikbaar. Van cliënten met een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) met behandeling tot cliënten in de eerstelijn. “Door de inrichting van de regionale VG-poli én een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden, realiseren we direct de eerste verbeteringen”, vertelt Jet Wiechers directeur van Novicare. Die winst zit ‘m in het breder beschikbaar maken van de arts VG via de poli. Vanuit de regionale poli kunnen zelfs méér mensen met een beperking een beroep doen op de expertise van de arts VG; zij die niet bij een zorgorganisatie wonen bijvoorbeeld. En ook voor andere zorgprofessionals, zoals de huisarts, jeugdarts of medisch specialisten, is de arts VG vanuit de regionale poli bereikbaar voor consultatie en medebehandeling. Ongeacht waar de cliënt woont. Het resultaat is efficiëntere en toegankelijkere zorg.

Landelijke realisatie regiopoli

De aanpak van Reinaerde en Novicare op basis van taakherschikking en stepped care wordt gefaseerd doorgevoerd vanuit de eerste VG-poli bij Reinaerde. Daarna volgt een organisatie-overstijgende regionale aanpak, waarbij uiteraard ook de financiering helemaal rond moet zijn. Op dit moment voeren Reinaerde en Novicare daarover gesprekken met zorgkantoren en andere financiers. Ella van Lingen: “Vanuit de zorgplicht en kwaliteit van leven zien ook zorgkantoren en gemeenten het belang van een andere en betere verdeling in het werk dat we met een steeds kleinere groep mensen moeten verrichten.” Het uiteindelijk doel is een landelijke realisatie van regionale poli’s, zodat alle mensen met een verstandelijke beperking in Nederland toegang houden tot specifiek geneeskundige zorg. Ook andere zorgorganisaties kunnen hierbij aansluiten. Het concept is schaalbaar en eenvoudig te vertalen naar regio’s en/of kraptegebieden, zoals de ouderenzorg bijvoorbeeld.