HomeProkkelduo
thumb

Prokkelduo

Verkiezingen 2022

Renee Haitsa en Johanna van Ekeren werkten op 16 maart mee als vrijwilliger in het stembureau in Woudenberg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Een maatje begeleide hen bij taken als het checken van identiteitsbewijzen, stembiljetten tellen of mensen ontvangen. Het is een initiatief van stichting Prokkel om inwoners met een licht verstandelijke beperking te betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Magda Jansen van Woudenberg is blij met hun actieve bijdrage aan het stemproces: "Wij kijken terug op een succesvolle verkiezingsdag met aandacht voor inclusiever stemmen en een inclusiever stemproces."