HomePersconferentie: vaccinatie gehandicaptenzorg is in voorbereiding. Voor nu, houd vol!
thumb

Persconferentie: vaccinatie gehandicaptenzorg is in voorbereiding. Voor nu, houd vol!

Nieuwe informatie over het coronavirus, vaccinaties en de maatregelen

Vaccinatie: gehandicaptenzorg als een van de eersten

Tijdens de persconferentie van 8 december is stilgestaan bij de vaccinatie die in januari gaat starten. De zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eersten een oproep. Daarna volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg. Tegelijk wordt zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die bij een zorgorganisatie wonen. Deze groepen krijgen de vaccinatie in hun eigen woonomgeving (deze informatie is gebaseerd op de huidige informatie op www.rijksoverheid.nl).

Toename aantal besmettingen

Helaas is er weer sprake van een toename van het aantal besmettingen. Iedereen doet enorm zijn best, maar ook binnen Reinaerde hebben wij te maken met een toename van cliënten en collega’s met een besmetting. Elke dag weer staan medewerkers klaar voor cliënten. Wij zien, horen en beseffen de gevolgen voor alle betrokkenen. Wij hebben respect en waardering voor de gezamenlijke inspanning van iedereen.

Geen versoepelingen

De minister-president benadrukte in de persconferentie dat we de maatregelen moeten volhouden! Versoepelingen zijn echt nog niet mogelijk. Hoe graag we allemaal ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus. Volhouden dus.

Houd vol, juist in deze decembermaand

Wij willen elkaar weer zien en een knuffel geven. Juist nu, na een ingewikkeld jaar. De feestdagen zullen we in kleine en huiselijke kring moeten doorbrengen met maximaal drie gasten. Wij zijn ons bewust van de enorme gevolgen hiervan en zijn geroerd door de mooie initiatieven die er genomen worden. Laten wij binnen de mogelijkheden aandacht hebben voor elkaar en met elkaar in verbinding blijven.

Juist tijdens deze feestmaand is het extra belangrijk dat we de basismaatregelen blijven naleven:
• afstand houden
• niezen in je elleboog
• handen wassen
• en vooral thuis blijven bij klachten.

Tot slot, de start van de vaccinatie is hoopgevend en ook intensief. Het vraagt veel voorbereidingen en aandacht voor vragen, twijfels en zorgen. Binnen Reinaerde is een Werkteam geformeerd, dit team gaat in gesprek met cliënten, medewerkers, familieleden, de CCR en de OR. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een mail sturen aan werkteamzorginhoud@reinaerde.nl.