HomePersconferentie en mondneusmaskers
thumb

Persconferentie en gebruik mondneusmaskers

Met een brief is familie geïnformeerd over de persconferentie en de adviezen over het gebruik van mondneusmaskers. We geven aan hoe we daar bij Reinaerde mee omgaan. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om besmettingen zoveel mogelijk blijven voorkomen. Daarmee kunnen we de begeleiding en zorg zo goed mogelijk voortzetten. We vragen iedereen om mee te werken aan de maatregelen.

Persconferentie: we willen naar elkaar blijven omzien

Landelijk lukt het terugdringen van het virus nu niet goed. In de persconferentie van 13 oktober is aangegeven dat we een nieuwe periode met aangescherpte landelijke maatregelen tegemoet gaan. Landelijk gaan onder meer niet-medische mondneusmaskers in publieke ruimten verplicht worden. Voor onze begeleiding en zorg geeft de overheid aan dat bezoek in de zorg en dagbesteding, in aangepaste vorm, zoveel mogelijk voortgezet moet kunnen blijven. De overheid geeft gehoor aan onze signalen daarover. Er komt gelukkig geen algemene sluiting; we willen naar elkaar blijven omzien. Naar aanleiding van de landelijke maatregelen kunnen er voor u nog beperkte aanpassingen van bezoekafspraken komen en gaan kantoormedewerkers nog meer thuiswerken.

Uit voorzorg gebruiken mondneusmaskers bij Reinaerde

Binnen Reinaerde gaan we nu ook mondneusmaskers gebruiken als extra maatregel om de kans op besmetting nog verder te verkleinen. Daarmee volgen we het recente advies van het OMT en brancheorganisatie VGN. De overheid heeft aangegeven dat de maskers voldoende beschikbaar zijn. Een deel van de medewerkers gaat medische mondneusmaskers (type R2) gebruiken. We gebruikten deze maskers al bij een besmetting of een verdenking daarvan. Nieuw is dat we ze op meerdere plekken ook uit voorzorg gaan inzetten.

Niet bij kinderen

Het uit voorzorg werken met de medische mondneusmaskers is niet noodzakelijk bij kinderen onder de 18 jaar.

Mondneusmaskers bij instappen bus

In het reizen naar de dagbesteding met de taxibus vragen we u en begeleiders bij het betreden van de bus wel áltijd een niet-medisch masker te dragen.

Maatwerk bij volwassenen

We gaan de medische mondneusmaskers niet overal gebruiken; het is maatwerk. We zetten ze bovendien alleen in als de 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. We stemmen multidisciplinair af of de maskers worden ingezet: begeleiders – met hun kennis van de cliënten - de gedragskundige en manager en het medisch team/de regioverpleegkundigen. Daarbij wordt op basis van ons beleid een afweging gemaakt, onder meer aan de hand van gezondheidsrisico’s, afstand kunnen houden en het effect voor de cliënten van het dragen van een masker door de begeleiding. De betrokkenheid van familie en/of cliëntenraden hierbij wordt lokaal afgestemd en georganiseerd.

Niet-medisch mondneusmasker voor familie

Wij vragen aan u, als familie en aan vrijwilligers en andere bezoekers om bij ons, vrijwillig, een niet-medisch masker te dragen. Dit zijn de maskers die bij de drogist te koop zijn of een zelfgemaakt, stoffen exemplaar. Soms is ook het dragen van een medisch mondneusmasker door bezoek en/of vrijwilligers noodzakelijk. Als dat zo is, informeren wij u daarover.

Verdere afspraken

Op een aantal plekken bij Reinaerde is al gestart met de inzet van de medische mondneusmaskers. In enkele gevallen, waar we de maskers wel willen inzetten, maar dit vanuit cliënt- of medewerkersperspectief niet mogelijk is, zoeken we naar andere oplossingen. Dan kan in overleg bijvoorbeeld het minder veilige gezichtsmasker (faceshield) worden gebruikt. Medewerkers met contactberoepen (fysio-, ergo-, en psychomotorisch therapeuten, diëtisten, logopedisten en het medisch team) kunnen ook de medische mondneusmakers gebruiken.

Geen vervanging voor andere maatregelen

Het uit voorzorg inzetten van een mondneusmasker is natuurlijk geen vervanging voor het houden van 1,5 meter afstand of het toepassen van de hygiënemaatregelen. De maskers bieden extra bescherming, maar vormen geen garantie tegen besmettingen.

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt u geïnformeerd via de medewerkers. U kunt de manager benaderen als u vragen heeft.

Samen blijven volhouden

We bevinden ons inmiddels al maanden samen in deze lastige situatie. We willen de zorg zo goed mogelijk voortzetten. Daarom zorgen we voor het snel testen van medewerkers, het samen plannen van de inzet van medewerkers, en zetten we nu preventief mondneusmaskers in. We spreken onze grote waardering uit voor iedereen die zich hierbij zo enorm inzet. Laten we het samen ook de komende periode blijven volhouden.