HomeOproep aan gemeenten voor toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen
thumb

Oproep aan gemeenten voor toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen

In maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.

In maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het is onze droom dat ook mensen met een verstandelijke beperking daarbij meer mogelijkheden krijgen om hun stem uit te brengen. Zij zijn immers volwaardig lid van de samenleving en kunnen zelf beslissen of en op wie ze stemmen. Om hen daarin te ondersteunen is het belangrijk dat verkiezingen toegankelijk en begrijpelijk zijn.

Samen met ASVZ, Ieder(in), LFB, Philadelphia, de VGN en de Wmo Klankbordgroep (ondersteund door Zorgbelang Inclusief), hebben wij daarom vorige week onderstaande brief verzonden naar alle gemeenten in Nederland.

datum: 06-01-2022
onze referentie: 2022/gemeenteraad/droom
onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen: begrijpelijke verkiezingen voor mensen met een verstandelijke beperking


Geachte meneer/mevrouw,


16 maart zijn er verkiezingen in uw gemeente.
Een belangrijke gebeurtenis voor u en uw inwoners.
Hoe mooi zou het zijn als de gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk en
begrijpelijk zijn voor iedereen,
dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking?

Zij vinden het belangrijk om hun stem te laten horen: klik hier voor een filmpje waarin 5 mensen met een beperking een vraag stellen.
--> Wilt u deze brief ook delen met de politieke partijen?


Toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen voor mensen met een beperking

Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet lezen
of vinden lezen moeilijk.
De informatie over verkiezingen of de plannen van de politieke partijen begrijpen zij niet goed.
Voor mensen met een beperking is het soms lastig om keuzes te maken.
Of ze begrijpen niet (goed) wat stemmen is.
Of wat verkiezingen zijn.
Zij hebben hier hulp bij nodig.
Door hulp en goede informatie kunnen ze wel keuzes maken.

Wij willen hen die hulp bieden.
Samen met u!
Mensen met een beperking zijn volwaardig lid van de samenleving.
In maart willen zij zelf kunnen beslissen of ze stemmen en
zelf kunnen beslissen op wie ze stemmen.

Daarom dagen wij u uit de informatie voor de verkiezingen toegankelijk en
begrijpelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking.


Onze droom:

Onze droom is dat mensen met een verstandelijke beperking
meer mogelijkheden krijgen om hun stem uit te brengen.
Daarom is het belangrijk dat zij informatie krijgen die ze begrijpen.

Gaat u deze droom uit laten komen?

Helpt u mee om de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022
beter toegankelijk en begrijpelijk te maken?
Dan hebben we de volgende vragen voor u:

  1. Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen bij u in de gemeente voor mensen met een verstandelijke beperking?
    En heeft u hierover gesproken met mensen met een verstandelijke beperking?
  2. Hoe eenvoudig zijn uw plannen geschreven? Kunnen mensen met een verstandelijke beperking deze lezen en begrijpen?

Inspiratie

Tirtsa Kamstra, wethouder gemeente Vijfheerenlanden:
“Voor de laatste verkiezingen werden alle politieke partijen uitgenodigd om iets te vertellen en in gesprek te gaan met inwoners van de Lingebolder (woonlocatie ASVZ). Dit was een avond vol mooie gesprekken. Je hoort van de bewoners waar zij mee zitten, wat ze belangrijk vinden en wat er voor hen beter kan. En dat zijn soms onderwerpen waar je zelf niet zo bij stil hebt gestaan, maar waar wel aandacht voor moet zijn.
Ik heb het echt ervaren als een hele leerzame en inspirerende avond en denk er nog regelmatig aan terug. Ik hoop dan ook dat dit weer georganiseerd kan worden.”

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?
Wilt u tips of handreikingen krijgen?
Ook kunnen wij u in contact brengen met mensen met een beperking.
Zij kunnen het beste zelf vertellen waar ze behoefte aan hebben.
U kunt contact opnemen met Bertina Spelt, senior coach cliëntzeggenschap; bspelt@asvz.nl, 06 – 22778555


Met vriendelijke groet namens
alle centrale cliëntenraden en bestuurders van,
ASVZ
Ieder(in)
LFB
Philadelphia
Reinaerde
VGN
Wmo Klankbordgroep ondersteund door Zorgbelang Inclusief

Foto: Prodemos