HomeNog eens vier jaar voor succesvol samenwerkingsverband Aan de slag in Utrecht - ADSU
thumb

Nog eens vier jaar voor succesvol samenwerkingsverband Aan de slag in Utrecht (ADSU)

Ook de komende vier jaar kunnen 20.000 Utrechters rekenen op begeleiding bij het vinden van een activiteit of een passende werkplek. Met als uitgangspunt 'Werk is de beste zorg' hebben 13 zorgorganisaties, de gemeente Utrecht en het UWV werkbedrijf dit najaar opnieuw hun samenwerking bekrachtigd. Samen zetten zij zich in het samenwerkingsverband ‘Aan de slag in Utrecht’ (ADSU) in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de stad Utrecht.

ADSU ook belangrijk voor cliënten bij Reinaerde

Voor cliënten bij Reinaerde levert het samenwerkingsverband ook een en ander op, stelt Ruud Evertsen, manager TRES Reinaerde. “Er zijn diverse werkzaamheden die vanuit de maatschappij bij cliënten van Reinaerde terechtkomen. Samen met andere ADSU-partners stellen we bijvoorbeeld kerstpakketten samen, waarbij Reinaerde een deel van het werk doet. Ook vergroot de samenwerking de kansen voor cliënten op passend werk met begeleiding, al dan niet bij een bedrijf.”

Samenwerken leidt tot succes

ADSU is als samenwerkingsverband al meer dan 10 jaar actief. De deelnemers van ADSU zijn Abrona, Amerpoort, Altrecht GGZ, De Boogh, Jellinek, Leger des Heils, Lister, Moviera, Philadelphia, Reinaerde, Gemeente Utrecht, UW, UWV werkbedrijf en Wij 3.0.

Wethouder Linda Voortman: “We kunnen het als stad niet alleen. Elke organisatie heeft zijn eigen expertise. Als wij elkaar goed weten te vinden en passende plekken realiseren die voor mensen echt het verschil kunnen maken, zijn we als ADSU succesvol.” ADSU sluit met het samenwerkingsverband aan bij vragen van burgers voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om actief te zijn.

Met elkaar creëren we mogelijkheden op het gebied van actieve deelname aan de samenleving door een ruim activeringsaanbod en mogelijkheden voor uitstroom naar een betaalde baan. In tien jaar tijd hebben we met elkaar onder meer de vraag- en aanbodsite voor activering www.jekuntmeer.nl ontwikkeld, meerdere congressen georganiseerd en het 50-banenplan gelanceerd waarin 50 mensen met een kwetsbaarheid een betaalde arbeidsovereenkomst hebben gekregen. Daarnaast is het Makelpunt Social Return opgericht om vraag en aanbod op het gebied van MVO en sociale inkoop bij elkaar te brengen. En heeft de pilot Opmaat er mede voor gezorgd dat er nu ruim 7000 mensen actief zijn in Utrecht.

Toch is dit nog niet voldoende en heeft ADSU een serieuze ambitie voor de komende tien jaar. Concrete doelen zijn:

• 80% van burgers met een kwetsbaarheid in Utrecht maakt minimaal 2 dagdelen per week actief gebruik maakt van het activering- en werkaanbod.

• Een sterkere samenwerking met diverse sociale partners in de wijk , jeugdzorg, Werk en Inkomen en ondernemers, waardoor meer mensen de weg naar passende activering vinden.

• En mede door een optimale aansluiting bij de regionale marktbewerking van het werkgeverservicepunt willen we 50 “nieuw beschutters” en 250 Utrechters “met een kwetsbaarheid” aan het werk helpen.

Uniek samenwerkingsverband

Theo den Hertog, voorzitter van ADSU geeft aan: "Het nieuwe convenant is tot stand gekomen met input van alle betrokken organisaties. Met dit convenant presenteren we ons nadrukkelijk als een uniek netwerk voor activering in Utrecht. Bestuurders hebben bij het ondertekenen uitgesproken zich moreel verplicht te voelen echt werk van activering te maken. Met andere woorden niet alleen een goed plan te ondertekenen, maar zich vast te leggen op een gezamenlijke inspanning om zoveel mogelijk mensen te activeren. En daar zijn we best trots op!"

ADSU is naast een uniek Utrechts kennisnetwerk, waarin we expertise uit het veld ophalen en breed delen, ook een uitvoeringsorganisatie waarin we van elkaar leren en waarin we gezamenlijk organisatieoverstijgende projecten oppakken.

Foto: Gerbrand Langenberg