HomeNieuwe strategische koers voor 2023-2025
thumb

Nieuwe strategische koers voor 2023-2025

Reinaerde heeft een nieuwe strategie voor 2023-2025. Want de wereld om ons heen verandert en met elkaar veranderen we mee.

In de strategie benoemen we onze visie, missie en strategische keuzes voor de komende 3 jaar. Onze geschiedenis en drijfveren van de afgelopen jaren zijn duidelijk zichtbaar in de actuele visie, missie en strategische keuzes. Hierin staan ook de visie op het leven en het werk beschreven. We blijven trouw aan ons gedachtegoed van de afgelopen jaren.

Samen leven, samen zorgen
De nieuwe strategie heeft als titel: Samen leven, samen zorgen. Dit is de kern van onze strategie en het sluit naadloos aan op onze missie: we willen van waarde zijn in het leven van mensen met een beperking. Samen met anderen bouwen we aan een betere wereld om ons heen waarin iedereen een rol van betekenis heeft.

De strategie in beeld
Om een beeld te geven van de strategie voor 2023-2025 is er een animatievideo gemaakt.


Onze rol verandert
We dragen bij aan een betekenisvol leven, dat is niet veranderd. In deze tijd is het van waarde zijn in het leven van mensen met een beperking, meer dan ooit, verschillend per persoon. Zorg is een onderdeel van een veel groter palet van welzijn, werk, leren, behandeling, zingeving. In gesprek met cliënten zetten we ons in om onderscheid te maken.

We kunnen het niet alleen
We werken samen: als cliënten, familie, collega’s, mensen in de buurt, ondernemers en andere (zorg)organisaties. Samen nemen we verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een inclusieve, gezonde en duurzame samenleving.

Focus op vier hoofdlijnen
Naast een aangescherpte missie en visie, bestaat de nieuwe strategie uit vier hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen geven richting voor de komende jaren. De 4 hoofdlijnen van deze strategie zijn:

Website en digitale brochure met voorbeelden uit de praktijk
Alleen samen met anderen kunnen en willen we de strategie realiseren. Daarom is op www.reinaerde.nl/strategie de strategie op verschillende manieren te bekijken: als video’s, digitale folder en als animatie. Laat ze je inspireren om ook op jouw plek een bijdrage te leveren aan een betere wereld om ons heen, waar iedereen een rol van betekenis heeft.