HomeNieuwe regels onvrijwillige zorg (1)
thumb

Nieuwe regels onvrijwillige zorg

Vanaf 1 januari 2024 zijn er in het hele land nieuwe regels voor het proces dat zorgaanbieders volgen bij het beoordelen en verminderen van onvrijwillige zorg, zoals voorgeschreven in de Wet Zorg en dwang (Wzd).

Vanaf 1 januari 2024 zijn er in het hele land nieuwe regels voor het proces dat zorgaanbieders volgen bij het beoordelen en verminderen van onvrijwillige zorg, zoals voorgeschreven in de Wet Zorg en dwang (Wzd). Deze regels zijn vastgelegd in de Bestuurlijke Afspraken Uitvoering Wet Zorg en dwang. De afspraken zijn gemaakt in afwachting van mogelijke veranderingen in de wetgeving in de toekomst, met als doel nu al wat flexibiliteit te hebben.

Bij Reinaerde streven we ernaar dat cliënten zoveel mogelijk vrijheid hebben om hun leven zelf vorm te geven. Onze benadering van onvrijwillige zorg is 'nee, tenzij …', wat ook de kern is van de Wet Zorg en dwang. In de praktijk blijkt echter dat de strikte naleving van de wet problemen oplevert. Dit komt deels door de complexiteit van de Wzd en het gebrek aan ruimte voor maatwerk.

De Bestuurlijke Afspraken Uitvoering Wet Zorg en dwang vormen een eerste stap in het vereenvoudigen van de Wzd en het bijbehorende proces. Ze bieden ook de mogelijkheid om meer maatwerk toe te passen, waardoor de administratieve lasten voor collega’s minder worden. Dit is dringend nodig, gezien de bezorgdheid binnen Reinaerde over de regeldruk in de zorg. Hoewel de Bestuurlijke Afspraken een stap in de goede richting zijn, vindt onze brancheorganisatie VGN dat verdere versoepelingen nodig zijn.

Halverwege januari werd bekend dat organisaties die zijn aangesloten bij de VGN, waaronder Reinaerde, mogen kiezen of ze zich aan de Bestuurlijke Afspraken willen houden. Reinaerde volgt de VGN. Wij gaan niet werken volgens de Bestuurlijke Afspraken, omdat deze niet ver genoeg gaan. Wij blijven zoeken naar manieren om de administratieve lasten te verminderen. Ondertussen werken wij zoals wij gewend zijn en vanuit vertrouwen in de deskundigheid van onze collega’s die uitvoering geven aan de bedoeling van de wet.