HomeMooie resultaten in de eerste fase van de regionale VG-poli
thumb

Mooie resultaten in de eerste fase van de regionale VG-poli

Ruim een jaar geleden zijn Novicare en Reinaerde gestart met een nieuw zorgconcept voor de gehandicaptenzorg. Een regionale poli die is ingericht vanuit taakherschikking en stepped care. Wat hebben we al mooie stappen gezet richting het doel dat we voor ogen hebben: ervoor zorgen dat, ondanks het nijpend tekort aan artsen VG, mensen met een verstandelijke beperking laagdrempelig toegang blijven houden tot specifieke geneeskundige zorg.

Een goede basis voor (door)ontwikkeling

Hoe we de regionale VG-poli kunnen en mogen organiseren is duidelijk geworden in de eerste fase van dit project. We hebben dit tastbaar gemaakt door een aantal ‘producten’ op te leveren die de basis vormen voor de (door)ontwikkeling van de poli. Het gaat bijvoorbeeld om een visiedocument en business case, kaders voor verantwoordelijkheidsverdeling in het medisch domein en voor taakherschikking van de verpleegkundig specialist (VS), een competentiescan VS, een operationeel handboek en werkwijze voor ambulante spreekuren, en een collegetour.

Op de foto: Wieteke Copini (manager Centrum voor diagnostiek en behandeling Reinaerde) en Carlijn van der Paauw (projectleider Novicare)

Hoe nu verder?

Er is nog veel te doen! Dus we gaan door met de verdere implementatie bij Reinaerde op onder meer taakherschikking en de poli wordt nu operationeel. Zo kijken we bijvoorbeeld naar een betere locatie, maar ook naar de financiering. Voor dit laatste zijn we in gesprek zijn met het zorgkantoor en zorgverzekeraars. Ook gaan we verder met de regionale implementatie, zodat andere zorgorganisaties kunnen aansluiten bij de VG-poli en andere regio’s van start kunnen gaan met dit concept. We hebben het volste vertrouwen dat we aankomend jaar weer minstens zulke mooie stappen gaan zetten.

Over de regionale VG-poli

De regionale VG-poli is ingericht vanuit taakherschikking en stepped care. Het medisch regiebehandelaarschap bij de woningen wordt - als dat niet bij de huisarts ligt - ondergebracht bij verpleegkundig specialisten (VS). De arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) op de poli kan worden ingezet voor consultatie en medebehandeling van alle cliënten die dat nodig hebben, ongeacht hun indicatie en financiering. Meerdere zorgorganisaties kunnen bij de poli aansluiten, waardoor het model schaalbaar en vertaalbaar is naar andere regio’s en/of kraptegebieden, zoals de ouderenzorg. Wat ons betreft is het een belangrijke stap op weg naar toekomstbestendige zorg.

Meer weten? In het bericht “Reinaerde en Novicare starten een vernieuwend zorgconcept voor de gehandicaptenzorg” vertellen Ella van Lingen (bestuurder Reinaerde) en Jet Wiechers (directeur Novicare) meer over de regionale VG-poli.