HomeMeer informatie over de boosterprik
thumb

Meer informatie over de boosterprik

Met bezorgdheid volgen we de sterk gestegen verspreiding van het coronavirus en de lichte afname van de werkzaamheid van de vaccins in de loop van de tijd. We horen dat dit voor familie en andere naasten niet anders is. De vaccins beschermen nog steeds tegen het ernstig ziek worden, maar de werkzaamheid van het vaccin is sinds het vaccineren wel wat verminderd. Om die reden heeft het kabinet gekozen voor een boosterprik.

Voor wie is de boosterprik?

De boosterprik bestaat uit 1 extra prik en wordt in eerste instantie gegeven aan ouderen, cliënten in zorginstellingen en zorgmedewerkers.

BELANGRIJK: GEEF TOESTEMMING

De toestemmingsbrieven voor deze derde prik worden op dit moment verzonden naar alle ouders en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten die bij Reinaerde wonen. Voor Dennendal en De Heygraeff gebeurt dit door de medische dienst, voor de overige plekken door de woning. Het is belangrijk dat deze snel worden ondertekend. Zonder toestemming kunnen wij geen derde prik geven.

Wie geeft de boosterprik?

Het kabinet maakt onderscheid tussen cliënten die een eigen huisarts hebben en cliënten die vallen onder een medische dienst van een zorginstelling. Voor de cliënten van Reinaerde betekent dit dat de cliënten op Dennendal en De Heygraeff gevaccineerd zullen worden door de medische dienst. De cliënten die in de wijk wonen en een eigen huisarts hebben, zullen iets later gevaccineerd worden. Dit wordt, zoals het er nu uitziet, door de GGD gedaan. De GGD kan ook naar de woningen toekomen.

Wanneer krijgen cliënten de boosterprik?

Cliënten op Dennendal krijgen de boosterprik op maandag 13 december. Cliënten op De Heygraeff krijgen de prik op donderdag 16 december. Wanneer de cliënten in de wijk de prik krijgen, verschilt per woning en wordt apart gecommuniceerd. Cliënten die niet bij Reinaerde of bij een andere zorgorganisatie wonen, krijgen later bericht van de GGD of de huisarts, of van de zorgorganisatie waar zij wonen.

Besmettingen blijven voorkomen

Alle cliënten én medewerkers zijn met de boostervaccinatie straks extra beschermd tegen corona. Wij hopen van harte dat dit zo snel mogelijk het geval is. Ondertussen doen wij er met elkaar alles aan om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en voor iedereen een veilige omgeving te creëren.

Wij spreken graag op deze plek nogmaals onze waardering uit voor al die mensen die samen de mouwen opstropen en alles doen om in deze moeilijke omstandigheden goede zorg aan cliënten te blijven bieden en zich hard maken voor het snel organiseren van deze vaccinatieronde. We hopen, waarschijnlijk net als ieder ander, dat wij deze golf snel kunnen bedwingen en straks met elkaar de feestdagen kunnen vieren.

Persconferentie

Vrijdag 12 november in de avond is er weer een persconferentie. Wij volgen deze vanzelfsprekend op de voet en zullen met u communiceren wat de eventuele nieuwe maatregelen voor cliënten, familieleden en medewerkers betekenen.

Voor vragen over de vaccinatie of de coronamaatregelen kun je terecht bij de begeleiding op de woning.