HomeKinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen precies de juiste behandeling
thumb

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen precies de juiste behandeling

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen paramedische behandelingen zoals fysiotherapie nu op een andere manier, waardoor er weer balans is tussen hun vraag en de mogelijkheden. De manier van werken is veranderd: meer diagnostiek die leidt tot preventie en gerichter behandelen, meer modulaire groepsbehandeling en behandeling door een nieuwe fysiotherapiepraktijk.

Daarmee is behandeling op een andere manier en plek vormgegeven en komen kosten meer in balans. De verandering is - met steun - door betrokken medewerkers zélf vormgegeven. De structurele, eigen verandering van de manier van werken ziet zorgorganisatie Reinaerde als een succesvol voorbeeld. Zulke veranderingen zijn nodig om in de toekomst zorg en begeleiding te kunnen blijven bieden, terwijl we dit met minder mensen en budget doen. Drie veranderingen vanuit medewerkers In de korte film Zinnig, zuinig en optimale zorg vertellen medewerkers welke drie veranderingen het Kinderdagcentrum Skippy van Reinaerde in Nieuwegein heeft gerealiseerd.

Volhouden ondanks tekorten en weerstand

De veranderingen zijn zeker niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Niet elke medewerker kon ze omarmen. Toch heeft het team de veranderingen volgehouden, en uit de evaluaties komt naar voren dat de tevredenheid over de behandelingen goed is en dat ze gedragen worden. Bijzonder is dat dit ondanks de coronatijd en met grote uitval van collega’s is gelukt. Reinaerde gaat de lessen van deze veranderingen daarom ook op andere plekken benutten.

Financiering zet druk op verandering

Sinds 2015 kunnen kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking via 2 verschillende wetten zorg krijgen. Als de zorg levenslang nodig is, hebben zij te maken met de Wet langdurige zorg, en als dat niet zo is, of nog niet duidelijk is, dan gaat het om de Jeugdwet. Gemeenten voeren de Jeugdwet uit. Zij doen dat met aanzienlijk minder budget dan vroeger. Voor de kinderen die via de Jeugdwet behandeling kregen was er daarom al langer geen passend budget. De vraag is hoe je preciezer kunt zijn met het behandelen van de kinderen die het nodig hebben, met als gevolg dat het budget passend wordt.

Hoe is de inzet voor behandeling verschoven?

Bij het kinderdagcentrum werd eerst wekelijks 20,6 uur individuele behandeling gegeven. Het gaat om fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, psychomotore therapie en muziektherapie. Door de preciezere diagnostiek en overheveling naar de fysiotherapiepraktijk is er wekelijks 10,3 uur minder behandeling voorgeschreven. De begeleiders zetten de therapie voort in de groepsbehandeling. Ouders weten de weg naar de eerstelijnsbehandelaren van de nieuwe fysiotherapiepraktijk te vinden: zij behandelen nu 12 uur per week.