HomeJessica Buitelaar Fonds opgericht v
thumb

Jessica Buitelaar Fonds opgericht

voor groepsleiding van mensen met een verstandelijke beperking

Hoogwaardige persoonsgerichte zorg stimuleren door groepsleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Dát is de missie van het Jessica Buitelaar Fonds dat gisteren is opgericht. Jessica Buitelaar leed aan het syndroom van Down en kon niet praten. “Jessica was tijdens haar leven voor een groot deel afhankelijk van de zorg van groepsleiding, zegt haar moeder, Monique Buitelaar. “Wij leerden dat groepsleiders hard werken en dienstbaar zijn. Zij zijn vaak niet overtuigd van hun eigen meerwaarde. Wij willen die unieke kwaliteiten stimuleren. Zo kunnen praktische tips die ongemerkt en vanzelfsprekend worden toegepast, van meerwaarde zijn voor andere instellingen”.

Jessica Buitelaar werd geboren op 25 september 1987 en overleed op 15 januari 2022 als gevolg van uitzaaiingen van een agressief melanoom. Gisteren, op haar geboortedag, ondertekenden Jan Buitelaar, de vader van Jessica en Daniëlle Meijer lid van de Raad van Bestuur van Reinaerde de overeenkomst van het Jessica Buitelaar Fonds. Jan Buitelaar: “Jessica heeft met veel plezier bij Reinaerde in Woudenberg gewoond. Ze ging daar ook naar de dagbesteding en kon er naar hartenlust fietsen op haar aangepaste fiets. Jessica was geliefd bij de groepsleiding en bij haar medebewoners. Daarom hebben we ervoor gekozen om Jessica’s fonds bij Reinaerde onder te brengen.”

Reinaerde is dankbaar voor het Jessica Buitelaar Fonds. Daniëlle Meijer: “Iedere dag wordt bij Reinaerde hard gewerkt om van waarde te zijn in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Soms is iets ogenschijnlijk kleins van grote betekenis in het leven van de ander. Het fonds kan een mooie bijdrage leveren aan een betekenisvol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is dan ook een eer dat Jan en Monique Buitelaar hebben besloten het Jessica Buitelaar Fonds bij onze stichting onder te brengen. Wij dragen graag ons steentje bij om de doelstelling van het fonds binnen en buiten Reinaerde waar te maken!”

Fonds en subsidieaanvragen
Het Jessica Buitelaar Fonds wordt gefinancierd met schenkingen die Jan en Monique Buitelaar de komende 5 jaar doen. Daarnaast gaat het fonds ook actief aan de slag om donaties te werven. Monique Buitelaar: “Met dit geld steunt het fonds creatieve en/of nieuwe initiatieven op het gebied van deskundigheidsbevordering, uitwisseling, scholing en training van groepsleiding. Denk bijvoorbeeld het opzetten van systemen voor de uitwisseling van tips, deskundigheid, ervaringen en ‘best practices’, of aan het maken van een studiereis of het doen van stages.”

Subsidie aanvragen bij het Jessica Buitelaar Fonds
Voor het aanvragen van subsidies voor projecten volgt in het vierde kwartaal van 2023 een eerste oproep om projectvoorstellen in te dienen. Jan Buitelaar: “We gaan nu eerst samen met het bestuur en de adviesraad de criteria opstellen waaraan aanvragen moeten voldoen. Zodra dat klaar is, kunnen we echt aan de slag. Mensen die nu al interesse en/of goede ideeën hebben, kunnen voor meer informatie op de website van het Jessica Buitelaar Fonds kijken (www.jessicabuitelaarfonds.nl). Zij kunnen zich daar ook aanmelden voor de nieuws-updates, zodat ze straks als eerste op de hoogte zijn als we de oproep voor subsidieaanvragen publiceren.”

Donateurs

Elke donatie aan het Jessica Buitelaar Fonds – klein en groot – is natuurlijk van harte welkom. Omdat het fonds onderdeel is van de Stichting Reinaerde geldt de ANBI-status. Daardoor zijn donaties aan het Jessica Buitelaar Fonds onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Donateurs vinden meer informatie op de website van het Jessica Buitelaar Fonds.