HomeJaarverslag 2019
thumb

Jaarrapport 2019

Hoe gaat het met onze kwaliteit van dienstverlening en onze financiën?

Wij willen onze dienstverlening aan cliënten waar wij zorg aan leveren steeds verder verbeteren. Daarbij vragen wij ons altijd af: wat gaat er goed en wat kan beter? Hoe dat proces in 2019 is verlopen vind je terug in het jaarrapport, dat nu op onze website staat.

Er zijn twee versies beschikbaar:

We willen graag een aantal dingen uit het rapport delen. Zo kan iedereen zich een beeld vormen van de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe Reinaerde er financieel voor staat. Het rapport heeft de titel ’Samenspel in andere tijden’ gekregen omdat we op het moment van het publiceren van dit jaarrapport 2019, met zijn allen plotseling in een andere tijd terecht zijn gekomen. De coronacrisis vraagt ons op een andere wijze zorg en begeleiding te bieden. Gelukkig heeft de coronacrisis op korte termijn, door de geboden zekerheden van de overheid en onze partners, een beperkte invloed op onze financiën.

Er is veel waardering voor de directe zorg, begeleiding en behandeling. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het jaarrapport.

Meer zelfstandigheid en privacy in nieuwe woningen

In 2019 hebben we op twee plekken nieuwe woningen gerealiseerd: aan de Prins Hendrikstraat in Woudenberg en aan de Dennendalweg in Den Dolder. Daarmee is voor een aantal cliënten hun manier van leven positief beïnvloed en is de begeleidingsstijl voor hen veranderd. Cliënten hebben in hun appartement of studio nu (eindelijk) een eigen keuken, douche en toiletruimte, woonkamer en slaapkamer. Dat betekent dat zij “anders” kunnen leven en de begeleiding ook anders is geworden. Bewoners ervaren meer privacy. Als ze koken of naar muziek luisteren hoeven ze minder rekening te houden met anderen. De methodiek Triple C die begeleiders hanteren, zorgt voor meer persoonlijke mogelijkheden. De bewoners geven aan daar gelukkig mee te zijn.

Medewerkers ervaren steun in het werk

In het werk van alledag werken we in de driehoek cliënt, familie en begeleider/behandelaar. Dit doen we steeds meer. Maar we kunnen ook dingen beter doen. Zoals samen met de cliënt vaststellen welke ondersteuning nodig is. We kunnen alerter zijn op het onderkennen van gezondheidsrisico’s en op wensen van de cliënt om de kwaliteit van bestaan te vergroten. En tenslotte kunnen we meer leren van de inzichten uit onderzoek en in de afstemming met de cliëntenraden belangrijke verbeteracties bepalen.

We hebben veel gesprekken gevoerd met medewerkers over werkbeleving. Daaruit kwam naar voren dat een aantal van hen een hoge werkdruk ervaart en/of moeite heeft met een gezonde balans tussen werk/privé. We willen hier dit komend jaar meer aandacht aan besteden, zodat deze balans verbetert. Daarmee verbeteren we dan ook de dienstverlening voor onze cliënten.

Gewenste verbeteringen

We werken aan kwaliteit van bestaan voor cliënten en werkplezier en waardering door en voor medewerkers. Om dit te realiseren, formuleren wij welke verbeteringen we willen bereiken:

   • We willen de stem van de cliënt beter horen.
   • Wij willen dat medewerkers met plezier werken en zich gewaardeerd voelen.
   • We willen dat ‘kwaliteit en continu verbeteren’ zichtbaar en merkbaar is in ieders gedrag.
   • We willen samen leren en experimenteren in effectieve en flexibele medezeggenschap die past bij de huidige tijdgeest.
   • Wij willen bereiken dat de financiën op orde zijn.

Negatief financieel resultaat in 2019: maatregelen getroffen om het tij te keren

Helaas hebben wij het jaar 2019 met een negatief resultaat afgesloten. Dit komt vooral door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor wij veel extra geld moesten betalen voor het inhuren van uitzendkrachten. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren een buffer (spaargeld) kunnen opbouwen. Hierdoor kon het verlies van 4,3 miljoen euro worden opgevangen. Om inhoudelijke verbeteringen te realiseren en het financiële tij te keren, hebben we sinds de zomer van 2019 een pakket maatregelen in uitvoering: dit werpt zijn vruchten al af.