HomeJaardocument 2022 - Meer met elkaar zorgen voor een goed leven
thumb

Jaardocument 2022 - Meer met elkaar zorgen voor een goed leven

Ondanks de nasleep van de coronacrisis, heeft Reinaerde het verwachte hoge verlies over 2022 beperkt kunnen houden.

Dat staat in het nieuwe jaardocument 2022.

Dat het verlies minder groot is, komt vooral door alle inspanningen die onze medewerkers en onze partners hebben gedaan voor de cliënten. Daarnaast speelt een belangrijke rol dat we eenmalige vergoedingen kregen vanwege het hoge coronaverzuim en voor de hoge energielasten. Ook is er voor de zorg met zorgzwaartepakket 7 een tegemoetkoming gekomen. Aan de andere kant werd het verlies vergroot doordat we in 2022 een grote geplande eenmalige investering hadden: het overzetten van een gezamenlijke digitale infrastructuur bij de Carante Groep naar een eigen omgeving.

Naar een nieuw evenwicht

In 2023 zijn we onderweg naar een nieuw duurzaam evenwicht, ook financieel. Reinaerde heeft een nieuwe strategie om dat te bereiken. De strategie richt zich op het versterken van Samen leven, samen zorgen. We zien daarbij wel nog altijd grote uitdagingen. De belangrijkste zijn de aanhoudende personeelsschaarste, stijgende CAO-salarissen als daar onvoldoende vergoeding van de overheid tegenover staat, en lagere tarieven van de overheid voor huisvesting.

Goed leven

De plannen van Reinaerde richten zich op het nieuwe evenwicht met een focus op goed leven, met onder meer een grotere positie voor familie en informele netwerken. We gaan ook diverse veranderingen doorvoeren om ook beter passend bij de zorgbudgetten te kunnen werken.

Ziekteverzuim daalt

De veranderingen die we maken om dat nieuwe evenwicht te bereiken, zijn spannend. Gelukkig zien we inmiddels wel positieve ontwikkelingen die bijdragen aan evenwichtiger en financieel gezonder Reinaerde. Zo neemt het zeer hoge ziekteverzuim dat we tijdens de coronacrisis hadden, inmiddels af. Dat heeft zowel positieve effecten in het dagelijks werk als voor de financiële situatie van Reinaerde.