HomeIn september nieuwe vaccinatieronde tegen corona
thumb

In september nieuwe vaccinatieronde tegen corona

Dit najaar komt er een nieuw vaccin. Dat werkt tegen de oude én de nieuwe coronavarianten. Het beschermt tegen ernstige ziekte. Ook zorgt het ervoor dat we minder ziek worden. Als we minder ziek worden, helpt dat om de begeleiding en zorg te kunnen blijven bieden. Ongeveer half september start de vaccinatieronde, heeft de overheid aangekondigd.

Eerst mensen met verhoogd risico, 60-plus en zorgmedewerkers

Iedereen vanaf 12 jaar kan in het najaar een extra coronavaccinatie krijgen. Het maakt niet uit hoeveel vaccinaties je al eerder kreeg. Het RIVM nodigt eerst drie groepen mensen uit:

- mensen met een verhoogd ziekterisico en

- mensen boven de 60;

- zorgmedewerkers met contact met patiënten/cliënten.

Was je eerder uitgenodigd voor een herhaalvaccinatie of de jaarlijkse griepprik?

Dan kun je de uitnodiging eerder verwachten.

Afweging voor gezonde, jonge mensen

Na deze groepen kan iedereen de vaccinatie krijgen. Als je gezond en onder de zestig bent én al drie keer gevaccineerd bent, is op dit moment nog de vraag of het voordeel van een extra vaccinatie opweegt tegen het nadeel van bijwerkingen zoals ziek zijn van de prik. Daarover geeft de overheid nog uitleg.

Ben je nog niet volledig gevaccineerd? Dan mag je ook nu altijd een afspraak maken om gevaccineerd te worden.

Het kan zijn dat Reinaerde weer gaat helpen om de uitnodigingen voor medewerkers te versturen.

Reinaerde verzorgt vaccinatie cliënten Dennendal en De Heygraeff

Cliënten die bij Dennendal en De Heygraeff wonen, krijgen de vaccinatie van de medische dienst van Reinaerde. Dit doen wij tussen half september en half oktober, zoals het er nu naar uitziet. Wettelijk vertegenwoordigers en cliënten ontvangen daarvoor weer een toestemmingsformulier.

Andere cliënten die bij Reinaerde wonen, krijgen een uitnodiging via de GGD als zij tot de eerste groep behoren: ouder dan 60 of met een verhoogd risico. De GGD kan weer naar de woning komen. Zij zijn bereid om dan ook de andere cliënten te vaccineren. Cliënten die niet tot deze groep behoren kunnen ook zelf een afspraak maken bij de GGD.

Cliënten die niet bij Reinaerde wonen, ontvangen via de GGD/het RIVM een uitnodiging als zij tot de eerste groep behoren: ouder dan 60 of met een verhoogd risico. Behoren zij hier niet toe, dan kunnen zij later zelf een afspraak maken bij de GGD.

GGD verzorgt de andere vaccinaties

De GGD geeft aan de vaccinatie dit keer aan te kunnen. Reinaerde gaat daarom alleen cliënten bij De Heygraeff en Dennendal vaccineren, en geen cliënten in de wijk, medewerkers of familieleden van cliënten.

Eigen keuze, vragen stellen kan

Als werkgever en zorgaanbieder bevelen wij de vaccinatie van harte aan. Je bepaalt zelf of je wel of niet voor vaccinatie kiest. Wij respecteren elke keuze en als werkgever stellen we vaccinatie niet verplicht. Meer informatie volgt nog; op de website www.coronavaccinatie.nl of stel je vraag op 0800-1351.