HomeHerstart dagbesteding: voor wie precies kan het vanaf nu ook?
thumb

Herstart dagbesteding: voor wie precies kan het vanaf nu ook?

Vanaf nu mogen alle cliënten die 1,5 meter afstand kunnen houden weer naar dagbesteding/werk binnen en buiten Reinaerde.

Als een cliënt bij de ene organisatie woont en bij de andere organisatie dagbesteding heeft, dan is onderlinge afstemming nodig. Cliënten kunnen géén gebruik maken van het groepsvervoer. We moeten nog nadenken hoe wij dat veilig kunnen regelen.

Daarnaast mogen cliënten die bij hun ouders of zelfstandig wonen en geen 1,5 meter afstand kunnen houden naar dagbesteding/werk bij Reinaerde. Ook deze cliënten kunnen géén gebruik maken van het groepsvervoer.

Cliënten met een ernstige meervoudige beperking die niet bij Reinaerde wonen, en geen 1,5 meter afstand kunnen houden tot de begeleiders, kunnen naar dagbesteding/werk bij Reinaerde. Als zij bij een andere zorgorganisatie wonen is onderlinge afstemming nodig. Ook deze cliënten kunnen géén gebruik maken van het groepsvervoer.

Welke groepen mochten al eerder naar dagbesteding/werk?

Al eerder was het mogelijk dat cliënten die bij Reinaerde wonen en geen 1,5 meter afstand kunnen houden en op een woning met cliënten met verhoogd risico wonen, gezamenlijk met medebewoners dagbesteding kregen; thuis of door te lopen naar het dagcentrum.

Ook was dagbesteding al mogelijk voor cliënten die 1,5 meter afstand kunnen houden en in een woning met een laag risico wonen. Wat gebeurt er nu? Medewerkers zullen contact opnemen met cliënten/familie/wettelijk vertegenwoordigers om te overleggen. Dan kunnen risico’s gewogen worden en kan men ervoor kiezen om niet aan dagbesteding deel te nemen.

Mijn familielid behoort niet tot bovenstaande groepen. Wat nu?

Als het voor uw familielid niet mogelijk is naar dagbesteding/werk te gaan, zullen we kijken welke dagactiviteiten we thuis kunnen aanbieden. We realiseren dat we nog niet iedereen een herstart kunnen aanbieden. De grootste knelpunten vormen het groepsvervoer en het bieden van dagbesteding aan cliënten die in een groep wonen en geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Dit is een volgende stap die om nadere uitwerking vraagt.