HomeElla van Lingen : steun en goede begeleiding en zorg blijven bieden
thumb

"Ons doel is steun en goede zorg blijven bieden"

Ella van Lingen hecht eraan u te laten weten dat wij één kerndoel hebben: steun en goede begeleiding en zorg blijven bieden aan uw naaste.

Bestuurder Ella van Lingen schrijft: ‘In een korte periode is een ieders leven enorm gewijzigd. We voelen dat de wereld groter is dan onszelf. Deze opgave is zwaar voor iedereen. We hebben ons aan te passen aan maatregelen die van levensbelang zijn voor ons allemaal. Wij vertrouwen op de landelijk afgewogen keuzes. We volgen deze keuzes en vertalen die - continu - naar ons werk met mensen met een beperking om ervoor te zorgen dat de risico’s voor hen zo klein mogelijk blijven. Ik begrijp uw verdriet als u uw kind of dierbaar familielid niet kunt bezoeken. Juist in deze tijd willen we bij de mensen zijn die ons dierbaar zijn. Cliënten missen u ook… Weet dat onze medewerkers alles doen wat in hun vermogen ligt om uw naasten aandacht te geven. Ik zie veel creativiteit om me heen bij begeleiders en behandelaars om van de huidige situatie iets moois te maken. En gelukkig zijn er online communicatiemiddelen, de telefoon en de post. Goed contact met uw naasten is voor u en voor ons van grote waarde.'

Haar bericht wordt ook naar familie meegestuurd.