HomeEerste verhuizing binnen gebied Lekstroom
thumb

Eerste 6 bewoners binnen Houten en Nieuwegein zijn verhuisd

Dit is de eerste van een serie verhuizingen deze maand binnen gebied Lekstroom.

Maandag 3 juni zijn 6 bewoners van Fluweelmos in Houten naar Rietveldlaan in Nieuwegein verhuisd. Dit is de eerste van een serie verhuizingen deze maand binnen gebied Lekstroom. Waarom doen we dat op zo’n grote schaal?


Wij hebben een paar jaar geleden geconstateerd dat veel oudere cliënten in het gebied Lekstroom in niet-passende woningen woonden. Niet echt de juiste zorg op de juiste plek.


Al eerder wisten we dat als mensen met eenzelfde ondersteuningsvraag bij elkaar wonen, begeleiders en behandelaars effectiever kunnen werken en er minder incidenten zijn. Met als resultaat: een prettig dagelijks leven in een passende woonomgeving voor bewoners en begeleiders die met plezier hun werk doen.

Dus moesten we oplossingen gaan zoeken. Een eerste stap was het besluit om de kleine en verouderde woning De Meent (Heemraadserf) in Houten te gaan sluiten. Een tweede stap is de verhuizing van 6 bewoners van Fluweelmos (Houten) naar Rietveldlaan (Nieuwegein). Door de ruimte op Fluweelmos die daardoor ontstaat, kunnen bewoners van De Meent verhuizen naar Fluweelmos.


Rietveldlaan Nieuwegein (tot voor kort ‘Wijkersloot’ genoemd) was een woning voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking. Omdat het gebouw volledig gelijkvloers is, is deze woning zeer geschikt voor de ouderen met een ernstige verstandelijke beperking die er nu zijn komen wonen.


Daarnaast gaan we de woning De Akker in Nieuwegein (Uddelerschans) sluiten. Bijna alle bewoners van De Akker verhuizen naar de zojuist opgeleverde nieuwbouw op Ringfazant in Nieuwegein. Ook vanuit Rietveldlaan verhuizen bewoners naar Ringfazant.


Na jarenlange voorbereiding en afstemming worden de verhuizingen nu concreet. Verhuizen kan leuk zijn, maar is soms ook lastig. Dat is zeker het geval als je niet zelf het initiatief voor de verhuizing hebt genomen. Er is een korte periode van ongemak te overbruggen voordat je de voordelen kan gaan ervaren. Deze periode gaan we zo goed mogelijk faciliteren. Zodat de cliënten in hun nieuwe woning ervaren: “Ik voel me thuis, heb een goede dag, krijg goede begeleiding.” Daar doen we het voor!