HomeDienstverlening start geleidelijk weer
thumb

Dienstverlening start geleidelijk weer

Voorzichtig steeds een stapje verder

De landelijke keuzes om de verspreiding van het coronavirus te vertragen worden nu stapsgewijs minder streng. We volgen deze keuzes en kijken wat dit betekent voor cliënten en familie. We zullen voor de veiligheid een aantal maatregelen moeten vasthouden.

Dienstverlening voor kinderen tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar

Voor kinderen tot en met 12 jaar is vanaf deze week de dienstverlening weer gestart.

De kinderdagcentra en de buitenschoolse opvang zijn sinds maandag 11 mei zoveel mogelijk weer open en wij ondersteunen de kinderen in het speciaal onderwijs.

Het groepsvervoer begint maandag 18 mei weer.

Wij bereiden ons nu intensief voor om onze dienstverlening in kinderdagcentra en ondersteuning binnen het speciaal onderwijs, verder uit te breiden naar kinderen tot 18 jaar.

Dienstverlening voor volwassenen vanaf 18 jaar

De maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, maken het ingewikkeld om op eenvoudige wijze bepaalde dienstverlening weer op te starten. Bijvoorbeeld in vervoer en in kleine dagbestedingsruimtes. We gaan na hoe we de dienstverlening op een veilige manier kunnen organiseren en hebben hiervoor informatie van de overheid en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland nodig. Voor de dienstverlening waarbij we goed en veilig kunnen werken, denken we eind mei/begin juni weer geleidelijk te gaan starten.

Behandeling en diagnostiek

Behandeling en diagnostiek starten we weer stapsgewijs op. We beginnen eerst nog zoveel mogelijk op afstand, en waar noodzakelijk weer op de vertrouwde manier.

Mogelijkheden voor bezoek bij woningen is maatwerk

De mogelijkheden voor bezoek in de woningen zijn veranderd. De mate van kwetsbaarheid voor het coronavirus is daarbij het uitgangspunt. Per woning is aan de hand van een gemeenschappelijke richtlijn bepaald of het risico voor de cliënten laag, gemiddeld of hoog is. Als gevolg daarvan variëren de mogelijkheden voor bezoek en is dit maatwerk.

Corona is nog lang onder ons

We streven ernaar om elkaar zo min mogelijk met het virus te besmetten en de zorg zo goed mogelijk voort te zetten. Dat wordt ook van ons verwacht.

We moeten helaas ook vaststellen dat het coronavirus nog lang onder ons zal zijn. Gelukkig is het aantal cliënten en medewerkers met een besmetting bij Reinaerde tot nu toe zeer beperkt gebleven. We mogen daarbij van geluk spreken, maar dit is ook te danken aan de manier waarop wij met zijn allen met de maatregelen omgaan.