HomeDienstverlening gaat zoveel mogelijk door
thumb

Dienstverlening gaat zoveel mogelijk door

Cliënten kunnen dus gewoon bij ons terecht

Na de toespraak van minister-president Rutte maandagavond, hebben wij besloten onze dienstverlening, zo veel als mogelijk, door te laten gaan.

Cliënten kunnen dus gewoon bij ons terecht. Dat is ons uitgangspunt.

Dit doen we omdat de continuïteit van zorg belangrijk is. Juist ook met de aanvullende coronamaatregelen voor de komende maand. Natuurlijk wordt in woningen en dagcentra zelf de eindafweging gemaakt. Wat we willen, moet ook kunnen.

Dat betekent dat we, zo veel als mogelijk, doorgaan met:

  • dagbesteding inclusief vervoer
  • ambulante begeleiding
  • logeren bij Reinaerde
  • dienstverlening zoals naschoolse opvang, buitenschoolse opvang, zaterdagopvang.

We doen dit zoals iedereen van ons gewend is. Dus als er bijvoorbeeld door de kerstvakantie al een wijziging voorzien was, blijft deze van kracht.

Bezoek blijft mogelijk

Ook voor bezoek volgen wij de lijn van de overheid: maximaal 2 bezoekers per dag per cliënt. Op 24, 25 en 26 december geldt: maximaal 3 bezoekers per dag per cliënt.

Een aantal familieleden heeft aangeboden de komende weken iets te willen doen met en voor de groep. Dit waarderen we zeer. Tegelijkertijd denken wij er nog over om de neveneffecten voor cliënten en collega’s goed af te wegen.

Logeren bij u thuis

Wij zullen ook nog aandachtspunten aanreiken voor de situatie dat uw kind/familielid/naaste de komende dagen thuis komt logeren. Dit om bij terugkeer in de woning bij Reinaerde de risico’s voor de andere bewoners en collega’s te beperken.

Tot slot

Continuïteit van dienstverlening is altijd afhankelijk van de gezondheid van cliënten en collega’s. Dit staat los van de aangescherpte coronamaatregelen. Bij verkoudheidsklachten zullen we de noodzakelijke maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Hierover wordt u altijd door de collega’s van de woning of van het dagcentrum geïnformeerd.