HomeDaniëlle Meijer en Dirk Jan van der Zeep vormen nieuw bestuur Reinaerde
thumb

Daniëlle Meijer en Dirk Jan van der Zeep vormen nieuw bestuur Reinaerde

Daniëlle Meijer en Dirk Jan van der Zeep vormen het nieuwe, collegiale bestuur van Reinaerde. Zij starten per 1 juli en 1 mei. Zij volgen onze huidige bestuurder Ella van Lingen op, die deze zomer na 11 jaar afscheid neemt bij Reinaerde. Hun komst valt samen met de start van de nieuwe strategie 2023-2025 Samen leven, Samen zorgen.

Daniëlle (D.R.) Meijer is afkomstig van Philadelphia Zorg, waar zij als laatste directeur intensieve zorg was. Ze heeft zowel ervaring met de complexe zorg als met de begeleiding en zorg van mensen met een licht-verstandelijke beperking.

Daniëlle: “Heel veel zin heb ik om samen met cliënten, familie en collega’s op te trekken. Met hen en partners wil ik verder bouwen aan de visie en de sterke positie die Reinaerde in de regio heeft. Ik wil bijdragen aan het leven van mensen met een beperking, zodat zij een zo fijn mogelijk leven hebben en deelnemen aan de samenleving. Graag ontmoet ik jullie nog op de plekken waar jullie leven en werken.”

Dirk Jan (D..J.) van der Zeep werkte bij de woningcoöperatie Portaal, gevestigd in Utrecht als voorzitter Raad van Bestuur. Daarvoor werkte hij in verschillende, financieel georiënteerde functies bij zowel publieke, als private organisaties. Via de verschillende maatschappelijke opgaven van woningcorporatie Portaal en via zijn nevenfuncties, in de revalidatiezorg, de jeugdbescherming en het welzijnswerk, heeft Dirk Jan veel ervaring met het zorg- en sociale domein.

Dirk Jan: “Ik geloof in een samenleving waarin iedereen gezien wordt en een plek heeft. Daar zet ik me al mijn hele leven voor in en wil dat graag doorzetten bij Reinaerde. Ik kijk er enorm naar uit om met cliënten, hun netwerk, collega’s en andere betrokkenen de schouders onder de nieuwe visie van Reinaerde te zetten. Want wat is er mooier dan een bijdrage te leveren aan samen leven, samen zorgen.”

Van waarde zijn voor mensen met een beperking

“Met hun kennis en ervaring in diverse relevante functies in de zorg en daarbuiten zijn Daniëlle Meijer en Dirk Jan van der Zeep de aangewezen personen om de komende jaren bestuurlijk bij te dragen aan de missie van Reinaerde. Reinaerde wil van waarde zijn in het leven van mensen met een beperking, en samen met anderen bouwen we aan een betere wereld om ons heen waarin iedereen een rol van betekenis heeft”, reageert Cees Meijers, voorzitter raad van toezicht.

Tweehoofdige raad van bestuur

Reinaerde stapt met de benoemingen ook over van een één- naar een tweehoofdige raad van bestuur. Cees: “Voor dit andere bestuursmodel kiest de raad van toezicht omdat het besturen afgelopen jaren ingewikkelder en intensiever is geworden, onder meer door de stijgende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. De bestuurders krijgen beiden een deel van de begeleiding en zorg onder hun verantwoordelijkheid, in plaats van de verdeling van financiën en zorg. De portefeuilleverdeling wordt verder nog vastgesteld.”

Ella van Lingen

“Na deze inspirerende en intensieve bestuursperiode ben ik verheugd dat deze collega’s als nieuw bestuur zich voor de komende tijd verbinden aan de mensen, de opgave en de organisatie Reinaerde. Ik wens hen alle succes met het verder richting geven aan onze missie met en voor mensen met een beperking, als organisatie, en in het bijzonder in al haar huidige en toekomstige samenwerkingen.”

De centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad adviseren positief over de benoemingen van de nieuwe leden van de raad van bestuur.