HomeCoronavirus nieuws 20 maart
thumb

Coronavirus nieuws 20 maart

Gisteravond heeft de regering aangegeven dat verpleeghuizen de deur moeten sluiten. Wat betekent de maatregel voor Reinaerde?

Wij hebben onderzocht of we de eerdere bezoekregelingen en de afspraken over het beperken van sociale contacten moesten veranderen. Deze afspraken sluiten nog altijd aan. We hebben wel een extra handreiking gemaakt die medewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van maatregelen voor bezoek en sociale contacten. Daarbij is ingegaan op vragen over verschillen die er kunnen zijn tussen groepen die we ondersteunen. Bij cliënten met kwetsbaarheid voor het coronavirus geldt nog scherper: nee, tenzij. Aan kwetsbare cliënten vragen we dringend om binnen te blijven en geen bezoek te ontvangen. Niet-kwetsbare cliënten geldt het dringende verzoek om zich aan sociale distantie te houden. In de handreiking leggen we uit hoe dit precies bedoeld wordt. De handreiking is vanmiddag intern verspreid.

Bewoners blijven binnen vanwege besmetting bij andere organisatie De Drie Ringen

De bewoners van Reinaerde De Drie Ringen in Utrecht blijven vanaf vandaag binnen. Deze en enkele andere extra maatregelen zijn genomen omdat bij de buren een Coronabesmetting is vastgesteld en er daar meerdere mogelijke besmettingen zijn. De bewoners en hun familie of vertegenwoordigers en het team zijn op de hoogte gebracht. Bij De Drie Ringen heeft Reinaerde twee eigen vleugels in gebruik en AxionContinu een ander deel van het gebouw. Met de maatregelen zetten we ons in om besmettingen zoveel mogelijk te beperken en de bewoners zorg te kunnen blijven bieden. De situatie bij De Drie Ringen laat zien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te houden.

Arts VG Toos Ganzevoort vertelt hoe belangrijk voorkomen besmettingen is (2’ min.)

Het kabinet zet in op het vertragen van het aantal besmettingen om ervoor te zorgen dat er een passend aantal ic-bedden beschikbaar is. Je ontvangt hierbij het eerste filmpje met arts VG Toos Ganzevoort waarin zij ingaat op de vraag: Hoe kun je elkaar nu eigenlijk besmetten? Daarnaast geeft ze belangrijke tips die helpen voorkomen dat je zelf het virus krijgt. Over besmetting van elkaar: hoe dan?

Stappenplan over (mogelijke) besmetting en gebruik hulpmiddelen

Voor medewerkers is vandaag het stappenplannen gedeeld dat zij volgen bij verdenking of besmetting met Corona. Ook is er uitleg over het gebruik van hulpmiddelen.