HomeCoronavirus - gevolgen van maatregelen voor logeren, ambulante dienstverlening, behandeling en bezoek
thumb

Coronavirus - gevolgen van maatregelen voor logeren, ambulante dienstverlening, behandeling en bezoek

Wij namen maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen en via sociale contacten zo min mogelijk te verspreiden. De maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april. Ze kunnen nog veranderen. De maatregelen hebben ook gevolgen voor logeren, ambulante dienstverlening, behandeling en bezoek.

We proberen besmetting te voorkomen door, naast hygiëne, ook sociale contacten zo veel mogelijk te beperken. We willen daarmee ook de vitale zorg kunnen voortzetten. Dit geldt voor cliënten, familie/vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers en (andere) bezoekers. In de huidige situatie is dit noodzakelijk.

Ambulante begeleiding: zonder persoonlijk contact

Ambulante begeleiding gaan we op afstand bieden. Begeleidingsafspraken vinden plaats door telefonische of via digitale middelen zoals beeldbellen. We stoppen met huisbezoeken. Telefonische en digitale afspraken kunnen vaker plaatsvinden dan het aantal afgesproken huisbezoeken. Als hierdoor grote medische of psychische risico’s ontstaan voor een cliënt, dan kan er toch persoonlijk contact zijn. Deze risico’s worden in overleg met gedragskundigen nagegaan. Wij nemen hierbij hygiënerichtlijnen van het RIVM in acht. Als de cliënt gezondheidsklachten heeft, vindt er geen bezoek plaats.

Behandelingen: zonder persoonlijk contact

Alle behandelingen vinden digitaal of telefonisch plaats of worden uitgesteld. Cliënten die in de komende weken tot en met 6 april afspraken hebben, worden hierover gebeld. Als hierdoor grote medische of psychische risico’s ontstaan voor een cliënt, dan kan er toch persoonlijk contact in de behandeling zijn. Deze risico’s worden in overleg met gedragskundigen nagegaan. Wij nemen hierbij hygiënerichtlijnen van het RIVM in acht. Als de cliënt gezondheidsklachten heeft, vindt er geen persoonlijk contact plaats.

Logeren stopt, bij risico: tijdelijk wonen

We stoppen met de opvang van de meeste logeerkinderen. Alléén voor logees bij wie dit leidt tot grote medische of psychische risico’s, zijn er wel mogelijkheden. Voor de kinderen met risico’s die elk weekend logeren, kunnen we op dezelfde plek blijven opvangen. Logees met risico’s die minder vaak komen, kunnen tot in ieder geval 6 april permanent logeren op een logeerplek of een woning met open plekken van Reinaerde.

Omdat we de sociale contacten zoveel mogelijk willen beperken, kunnen ouders hun kind dan nauwelijks bezoeken. Daar waar de mogelijkheid bestaat dat een cliënt bij familie of elders kan verblijven, heeft dat de voorkeur. Daarmee wordt de begeleiding van de woningen van Reinaerde ontlast.

Bezoek alsjeblieft geen cliënten bij de woningen

Het is ook belangrijk om de verspreiding van het virus door bezoek zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom is bezoek van familie, vrijwilligers, vrienden en bekenden van de cliënten op de woningen niet gewenst. Bezoek is alleen in uiterst dringende gevallen toegestaan.

Geen bezoek bij gezondheidsklachten

Wij nemen hierbij hygiënerichtlijnen van het RIVM in acht. Als de bezoeker gezondheidsklachten heeft, vindt er geen bezoek plaats. We controleren vooraf of er klachten zijn: neusverkoudheid (veel niezen), loopneus, niezen, keelpijn en (lichte) hoest, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts (meer dan 38 graden Celsius). Deze check wordt door de verpleegkundigen van het medisch team gedaan. Zij beoordelen of het bezoek laag of hoog risicovol is en geven waar nodig adviezen.

Aan de begeleiders bij de woningen wordt gevraagd om creatief te zijn in het gebruiken van andere middelen om contact toch mogelijk te maken: bellen, skype/facetime, brief schrijven, tekening maken etc.

Alleen strikt noodzakelijk ander bezoek

• Externe hulpverleners komen alleen als het strikt noodzakelijk is.

• Reparateurs van onze leveranciers mogen alleen de woning bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen.

• Leveranciers van medicatie en voedingsmiddelen blijven welkom, maar leveren zo veel mogelijk hun goederen bij de deur af.