HomeCorona-afspraken op maat: lokale afweging waar nodig
thumb

Corona-afspraken op maat: lokale afweging waar nodig

Lees hier over de nieuwe maatregelen

Het gaat niet slecht, maar nog niet goed genoeg met het terugdringen van het coronavirus en daarom neemt de overheid landelijke maatregelen. Dat werd gisteren in de persconferentie gezegd. Bij Reinaerde herkennen we ons in de uitspraken van de premier. Ook wij zijn genoodzaakt extra maatregelen te nemen. Afhankelijk van de situatie maken we lokale afwegingen en nemen maatregelen. Daarin volgen we zo nodig de lijn van de overheid: met een regionale aanpak, door reisbewegingen te verminderen en samenkomsten verder te beperken. Ook passen we de bezoekafspraken aan: we verminderen de maximale omvang van het bezoek van 3 naar 2 personen.

Verschillen in besmettingen bij Reinaerde

Corona verspreidt zich op sommige plekken meer dan op andere; zowel in Nederland als bij Reinaerde. Bij ons zijn enkele tientallen medewerkers en cliënten besmet. Die besmettingen zijn bij meerdere woningen en dagbestedingsplekken. Dit heeft veel gevolgen voor de zorg en het werk. Op de meeste plekken hebben we het virus gelukkig nog buiten de deur kunnen houden.

Lokale afweging

Omdat de besmettingen zo verschillen per plaats, wegen we daar af wat we moeten doen. In de afweging kijken we naar de gezondheid en het welzijn van de cliënten, hun netwerk en naar de medewerkers. We willen de dienstverlening zo goed mogelijk door laten gaan. Op plekken waar besmettingen zich concentreren, vallen medewerkers uit. Hier zoeken we lokaal oplossingen voor.

Veerkracht op de proef gesteld

De veerkracht van familie, cliënten en medewerkers wordt tijdens deze tweede golf weer zwaar op de proef gesteld. We hopen dat we met ons gedrag het virus weer kunnen terugdringen. Laten we ons aan de maatregelen blijven houden, thuis werken en sociale contacten verder beperken. Hou vol, steun elkaar en laten we nog wat meer op elkaar letten.