HomeCorona-adviezen zijn vervallen
thumb

Corona-adviezen zijn vervallen

De laatste coronamaatregelen zijn vervallen. Er zijn wel algemene afspraken over hoesten, handen wassen en wat je in de buurt van kwetsbare mensen het best kunt doen.

In dit artikel staat meer over wat dit betekent voor cliënten en collega's. En laten we voor elkaar blijven zorgen.

Niet meer testen (meestal)

Cliënten en collega’s hoeven zich niet meer te testen als zij klachten hebben die op corona zouden kunnen wijzen.

Collega’s van de medische zorg kunnen er soms voor kiezen om alsnog te testen om zo het medische beleid te bepalen. Het kan helpen om te weten of het corona, griep of iets anders is omdat dit tot ander medisch beleid zoals medicatie leidt.

Geen isolatie

Cliënten en collega’s hoeven niet meer in isolatie of quarantaine als zij toch een test hebben gedaan en positief testen of als zij in contact zijn geweest met iemand met corona.

In de ellenboog hoesten en handen wassen

Hoest en nies in de ellenboog en was regelmatig je handen met water en zeep. Ook als je geen klachten hebt.

In de buurt van kwetsbare mensen adviezen volgen

Houd rekening met kwetsbare mensen. Dit geldt voor cliënten en voor medewerkers en familie. Het coronavirus is constant onder ons aanwezig, maar minder ziekmakend maar er zijn nog steeds kwetsbare mensen die een verhoogde kans hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het coronavirus of een ander luchtwegvirus zoals griep. Daarom blijft het belangrijk dat wij rekening met hen houden. Volg deze adviezen als je hoest, niest, keelpijn hebt of een loop- of snotneus hebt. Dit kan gepaard gaan met koorts, spierpijn, hoofdpijn of last van moeheid:

  • Collega's die te ziek om te werken, melden zich ziek en blijven thuis. Bij milde klachten kan je gewoon komen werken.
  • Vermijd contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker (dit laatste geldt alleen voor medewerkers).
  • Collega's stemmen onderling per locatie multidisciplinair af of de cliënten onderliggend lijden hebben waardoor het dragen van een mondneusmasker noodzakelijk is als collega’s klachten hebben.
  • Hoest en nies in je ellenboog.
  • Was vaak en goed je handen met water en zeep. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Nog een vaccinatie?

Er komt geen herhaalprikronde in het voorjaar. De overheid houdt rekening met een prikronde dit najaar. Of die ronde nodig is om mensen beter te beschermen tegen ernstig ziek worden hangt af van hoe het virus zich ontwikkelt. Voor mensen met een hoog medisch risico is het mogelijk om een extra herhaalprik te krijgen op medisch advies.

Laten we voor elkaar blijven zorgen

Na jaren van beperkingen en regels vallen deze nu weg. Laten wij met elkaar voor elkaar zorgen. Onder andere door bovenstaande afspraken te hanteren als je toch ziek bent, zorgen wij er met elkaar voor dat wij de verspreiding van luchtwegvirussen zoals corona en griep beperken èn beschermen wij met elkaar de mensen met een kwetsbare gezondheid.

Meer informatie

Op deze website staat meer over corona: https://mijnvraagovercorona.nl/nl