HomeCompliment voor inzet tegen Coronavirus
thumb

Compliment voor ieders inzet om verspreiding Coronavirus te vertragen

Met een grote inzet is iedereen dit weekend geïnformeerd over de sluiting van de dagbesteding en kinderdagcentra bij Reinaerde vanaf maandag. Nu net is ook bekend geworden dat de scholen en horeca sluiten, maar open blijven voor de kinderen van medewerkers in de zorg.

Onze inzet blijft gericht op twee belangrijke onderwerpen:

- Het vertragen van besmetting door sociale contacten te beperken en goede hygiëne

-Medewerkers beschikbaar te hebben zodat zij alle aandacht kunnen richten op de belangrijkste, vitale zorg. We concentreren ons daarbij op de zorg in de woningen van Reinaerde.

Iedereen is nodig

Ella van Lingen, bestuurder: “Dit betekent voor iedereen een enorme opgave. Ouders die noodgedwongen gevraagd wordt eigen oplossingen te zoeken en de opvang van hun kind anders moeten organiseren; medewerkers voor wie hun werk komende week verandert. Ik ben onder de indruk van iedereen die de schouders onder deze crisis zet en de saamhorigheid, medewerking en deskundigheid van zoveel mensen. Iedereen is nodig! Dank daarvoor.”

Komende dagen

- We gaan aan de slag om de medewerkers die vrijkomen zich zo goed mogelijk verdelen voor hun rol in de vitale zorg. Dat geldt voor iedereen in de directe zorg met cliënten, maar ook voor de medewerkers van de belangrijke ondersteunende processen. De eerste dagen kan dit nog wat zoeken zijn; we verwachten dat we het proces al snel duidelijk kunnen maken.

- We gaan ook na of we om de verspreiding verder te vertragen, aanvullende maatregelen moeten nemen.

- We onderzoeken waar zich grote knelpunten met cliënten voordoen en wat dit vraagt.

- We bereiden ons verder voor op de opvang van zieke cliënten.

- We bereiden ons verder voor op afwezigheid of ziekte van collega’s.

- We volgen de maatregelen van de overheid en vertalen deze naar maatregelen bij Reinaerde en informeren je over wat dat voor jou kan betekenen. Volg het nieuws.

Let op elkaar!

“Deze bijzondere omstandigheden vragen van ons om het goede te doen en snel hier hierop in te spelen. Laten we op elkaar letten!”